نرخ سزارین در ایران ۳ برابر استاندارد جهانی!

غالب زایمان‌ها در ایران تا ۳۵ سال قبل از نوع طبیعی بود اما به تدریج با توسعه زندگی شهری و درد بسیار زیاد زایمان طبیعی، نرخ سزارین بالا رفت.

نرخ سزارین در ایران ۳ برابر استاندارد جهانی!
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰۵:۱۰:۵۴
| | |

مدیرکل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طبق استاندارد جهانی، نرخ سزارین در هر کشور نباید بیش از ۲۵ درصد کل زایمان‌ها باشد، گفت: غالب زایمان‌ها در ایران تا ۳۵ سال قبل از نوع طبیعی بود اما به تدریج با توسعه زندگی شهری و درد بسیار زیاد زایمان طبیعی، نرخ سزارین بالا رفت.

دکتر انیسیان اظهارکرد: طبق استاندارد جهانی، نرخ سزارین در هر کشور نباید بیش از ۲۵ درصد کل زایمان‌ها باشد. زایمان یک فرآیند کاملاً طبیعی است و به جز موارد ضروری که جان مادر و نوزاد در خطر باشد نباید در فرآیند زایمان طبیعی مداخله کرد.

مدیرکل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی با اشاره به چرایی کاهش نرخ زایمان طبیعی در کشور گفت: غالب زایمان‌ها در ایران تا ۳۵ سال قبل از نوع طبیعی بود اما به تدریج با توسعه زندگی شهری و درد بسیار زیاد زایمان طبیعی، نرخ سزارین بالا رفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران