مجموع فروش حراج اوراق بدهی به ۷۶.۹ میلیارد تومان رسید

خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای نتایج یازدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به سیزدهم مرداد را اعلام کرد که براساس آن مجموع فروش اوراق نقدی و اسناد خزانه اسلامی به ۷۶.۹۸۱ میلیارد تومان رسید.

۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲۳:۰۰:۰۰
| | |

خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای نتایج یازدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به سیزدهم مرداد را اعلام کرد که براساس آن مجموع فروش اوراق نقدی و اسناد خزانه اسلامی به ۷۶.۹۸۱ میلیارد تومان رسید. خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای نتیجه یازدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ را اعلام کرد. حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۰برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ ۲۳۸ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی اقدام کرده که تا این تاریخ، در مجموع ۷۶.۹۸۱ میلیارد تومان شامل ۶.۹۸۱ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۷۰هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شد. بنابراین گزارش، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد. گزارش یاد شده می‌افزاید: حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در مجموع مبلغ ۲۳۸ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید. این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون در مجموع ۶.۹۸۱ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۷۹ درصد از طریق بازار پول و ۲۱ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است. این گزارش خاطرنشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ششم مردادماه ۱۴۰۰، در مجموع معادل ۷۶.۷۲۴ میلیارد تومان شامل ۷۰هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷.۷۴۲ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزییات آن در جدول شماره (۲) ارایه می‌شود:  گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع «روند تحولات متغیرهای اقتصادی» و «روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف» و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌کند. بدیهی است نتیجه رویکرد بالا حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران