• مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد:

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پایش بخش صنعت و معدن در آذرماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی…