شماره امروز: ۵۴۷

کشورهای در حال توسعه

 • پارسال فروش آنلاین گوشی‌های موبایل در سراسر دنیا نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۶ درصد بیشتر شد.

 • پارسال فروش آنلاین گوشی‌های موبایل در سراسر دنیا نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۶ درصد بیشتر شد.

 • قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها گفت: خوشبختانه میزان اضافه برداشت بانک‌ها طی ماه‌های گذشته به خوبی کنترل شده است

 • استثمارِ نیروی جوان در بازار کار آنلاین به بهانه دورکاری

  «دورکاری» واژه‌ای است که برای خیلی‌ها بعد از شیوع کرونا مفهوم پیدا کرد و شاید به همین دلیل است

 • برخی نامزدهای انتخاباتی این روزها مسائلی را در خصوص حل مشکلات حوزه مسکن و مطالباتی که مردم در این زمینه دارند،

 • بررسی فراز و فرودهای دولت رفاه از زبان عباس آخوندی و احمد میدری

  تعادل| دولت رفاه دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند.

 • در گزارش پیشین مطالبی را در راستای شناخت و معرفی دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه مطرح کردم از این رو در این گزارش به ادامه این مبحث خواهم پرداخت.