• رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» با برشمردن برخی آفت‌هایی که تمامی…

  • با آغاز پیدایش اپیدمی کرونا و پدید آمدن هزینه‌های خطرناک جانی ناشی از ارتباطات حضوری، مساله کاربردی شدن فزاینده…

  • ایرنا| با تشکیل کمیته بازمهندسی شبکه دیتا در راستای اصلاح توزیع ترافیک شبکه کشور، یکی از عوامل کندی شبکه ارتباطی کشور…

  • مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: تامین پارکینگ برای ساختمان پلاسکو ضروری است

  • مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: تامین پارکینگ برای ساختمان پلاسکو ضروری است

  • هر سال با آغاز سال تحصیلی، مسائلی که از طریق آن می‌توان سطح کلی آموزش و پرورش کشور را در مسیر ارتقا قرار داد

  • رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ باید با برنامه باشد و بتوانیم آن را ماهانه کنترل کنیم،