شماره امروز: ۵۴۷

اقتصادی و اجتماعی

 • افزایش استرس و افسردگی شدید به ۱۶ درصد

  بررسی‌های سامانه خودارزیابی روانشناختی نشان می‌دهد که در طول ۶ ماه اول شیوع کرونا ۹ تا ۱۱ درصد استرس،

 • بررسی حذف غربالگری، زیان‌های اقتصادی و اجتماعی آن

  |طرحی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، به صحن علنی می‌رود و با وجود مخالفت‌های برخی از نمایندگان که از قضا همان کسانی هستند که می‌توانند

 • در این سلسله گزارش به دنبال پاسخ به این سوال‌ها هستم که ابعاد و کیفیت دیپلماسی اقتصادی در ترکیه در دوره حکمرانی حزب عدالت و توسعه چگونه سیاست‌گذاری شده اسـت؟

 • 1-در حالی که هنوز 25 سال تا پایان پنجره (فرصت) جمعیتی ایران باقی مانده است، بخش‌هایی از حاکمیت از جمله مجلس یازدهم غافل از اینکه جمعیت فعال کنونی کشور در چه شرایط اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند،

 • افت توان مالی مستاجران و کوچ منطقه‌ای آنها چه پیامدهایی داشته است؟

  جهش قیمت مسکن طی سه سال گذشته، تبعات و پیامدهای متعددی داشته و آثار اقتصادی و اجتماعی متفاوتی را رقم زده است.

 • رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به وظیفه این سازمان در بررسی ابعاد همه‌جانبه بیماری کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی بر لزوم شناسایی اثرات این بیماری بر تدوین برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.