برچسب - رییس جمهور

کد خبر: ۱۹۴۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

کد خبر: ۱۹۴۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

کد خبر: ۱۹۴۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

کد خبر: ۱۹۴۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

کد خبر: ۱۹۴۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

کد خبر: ۱۹۴۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

کد خبر: ۱۹۴۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

کد خبر: ۱۹۴۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

کد خبر: ۱۹۴۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

کد خبر: ۱۹۴۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

کد خبر: ۱۹۳۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

کد خبر: ۱۹۳۷۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

کد خبر: ۱۹۳۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

کد خبر: ۱۹۳۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

کد خبر: ۱۹۳۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

کد خبر: ۱۹۳۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

کد خبر: ۱۹۳۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

کد خبر: ۱۹۳۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

کد خبر: ۱۹۳۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶