بازار انرژي و نقش بخش خصوصي

۱۴۰۳/۰۴/۱۹ - ۲۳:۵۱:۱۳
کد خبر: ۳۱۶۲۶۶
بازار انرژي و نقش بخش خصوصي

توجه به جايگاه تشكل‌هاي تخصصي يكي از موضوعات بسيار مهم است كه متأسفانه تاكنون آن طور كه بايد روي آن سرمايه‌گذاري نكرديم و از ظرفيت آنها در مسير افزايش قدرت چانه‌زني بخش خصوصي در مقابل دولت در راستاي تقويت اقتصادي بهره نبرديم.

حميدرضا صالحي

توجه به جايگاه تشكل‌هاي تخصصي يكي از موضوعات بسيار مهم است كه متأسفانه تاكنون آن طور كه بايد روي آن سرمايه‌گذاري نكرديم و از ظرفيت آنها در مسير افزايش قدرت چانه‌زني بخش خصوصي در مقابل دولت در راستاي تقويت اقتصادي بهره نبرديم. تشكل‌ها در چندين سال اخير تغييرات قابل توجهي داشتند و در كنار اصلاح ساختار دروني، رويكردها نسبت به آنها بهبود يافته و اتاق ايران هم حامي آنها بوده است. هرچند به نظر مي‌رسد اين  تغييرات هنوز عمق كافي را ندارد و صداي آنها به خوبي شنيده نمي‌شود. نقطه ضعف تشكل‌ها از دو وجه قابل بررسي است؛ اول ضعف دروني و ساختاري و دوم ضعف بيروني و بي‌توجهي نسبت به ظرفيت‌سازي در سطح جامعه كه به نظر مي‌رسد مورد دوم و ضعف در ساختارسازي و ايجاد فضا براي حركت تشكل‌ها معضل جدي‌تري بوده است. بنابر شرايط حاكم، اعضاي تشكل‌ها بايد به اين باور برسند كه مي‌توانند مطالبات خود را مطرح و پيگيري كنند و بايد مطمئن باشند كه ساختاري مانند اتاق ايران حامي آنهاست.

ما بايد در عرصه انرژي قطعاً بين‌المللي شويم تا بتوانيم سهم بيشتري در بازارهاي جهاني داشته باشيم ازاين‌رو يكي از بخش‌هاي فعاليت ما در اين راستا كار با روس‌ها است كه ما اميدواريم بتوانيم با توجه به رويكردهاي دو كشور در اين زمينه موفق باشيم. بدون شك حمايت دولت از ما و بسياري از تشكل‌هاي خصوصي به‌اندازه‌ نيست و ما اگر بخواهيم خودمان را با تشكل‌هاي همسو مثلاً در كشوري چون تركيه مقايسه كنيم متوجه خواهيم شد كه اصلاً حمايت نمي‌شويم. بدون شك اگر ما مورد حمايت جدي و موثر قرار نگيريم اين روند  باعث مي‌شود كه نتوانيم به موفقيت‌هاي خوبي دست پيدا كنيم لذا دولت بايد در معاملات اقتصادي حضور خود را حداقلي كرده و روي بخش خصوصي حساب ويژه‌اي  باز كند تا درآمدهاي صادراتي كشور افزايش يابد. اينكه بخش خصوصي در شرايط امروز جايگاه و نقش آن‌چناني در پروژه‌هاي كشور ندارند شايسته بخش خصوصي نيست ازاين‌رو اگر دولت در جهت تقويت ظرفيت‌هاي بخش خصوصي گام بردارد خيلي زودتر دولت به نتايج و اهداف خود در بخش اقتصاد خواهد رسيد. اتاق ايران بايد قوي وارد عمل شود، بايد درها را باز كند و براي جلوگيري از انحصار، به گونه‌اي عمل كند كه صداي تمام افكار و انديشه‌ها شنيده شود تا سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد. بدون شك در اين مسير به نقشه راه نياز است و اتاق و تشكل‌ها در كنار مشاور بودن بايد اثرگذار باشند و با اين  رويكرد امور را راهبري كنند.

ارسال نظر