دسترسي ۹۸ درصد جمعيت روستايي كشور به اينترنت پرسرعت

۱۴۰۳/۰۴/۱۷ - ۰۰:۳۳:۰۳
کد خبر: ۳۱۶۰۳۷

براساس آخرين اظهارات وزير ارتباطات با اتصال ۸ هزار روستاي بالاي۲۰ خانوار و ۳ هزار روستاي زير ۲۰ خانوار، تعداد روستاهاي متصل بالاي ۲۰خانوار از ۸۰ درصددر ابتداي دولت به ۹۷درصد رسيد و ۹۸.۵درصد جمعيت روستايي كشور به اينترنت پرسرعت دسترسي پيدا كردند.

براساس آخرين اظهارات وزير ارتباطات با اتصال ۸ هزار روستاي بالاي۲۰ خانوار و ۳ هزار روستاي زير ۲۰ خانوار، تعداد روستاهاي متصل بالاي ۲۰خانوار از ۸۰ درصددر ابتداي دولت به ۹۷درصد رسيد و ۹۸.۵درصد جمعيت روستايي كشور به اينترنت پرسرعت دسترسي پيدا كردند. به گزارش ايسنا، نزديك به يك دهه است كه رشد و توسعه فضاي مجازي بستري جديد براي كسب‌و كار مردم به صورت ديجيتالي فراهم كرده است، به گونه‌اي كه در حال حاضر بسياري از شهروندان يا مشتري اين فضا هستند يا فردي از خانواده آنها براي ارايه خدمات در اين فضا حضور دارد؛ بنابراين يكي از حقوق اساسي شهروندان در همه كشورها را مي‌توان دسترسي به ارتباطات پايدار دانست چراكه تبديل به حق شده و بايد عدالت در اين حوزه ايجاد شود.

نكته قابل توجه اين است عدالت ارتباطي مختص به مناطق شهري نبوده و مناطق روستايي و صعب العبور هم بايد از اين حق برخوردار شوند؛ بنابراين توجه به برقراري ارتباطات پايدار و ثابت براي روستاها بيش از گذشته در دولت سيزدهم مورد تأكيد و توجه قرار گرفت. يكي از اقدامات مهمي كه طي سه سال گذشت براي اين هدف مهم در دستور كار قرار گرفت، مي‌توان شبكه ملي اطلاعات دانست كه در طي سه سال به پيشرفت بيش از ۶۵ درصدي يعني دو برابري نسبت به گذشته رسيده است. اين شبكه در كنار مزيت‌هاي گوناگون امكاني را فراهم مي‌كند كه مي‌تواند روند اتصال روستاها را براي تحقق هرچه بيشتر عدالت ارتباطي، تسريع كند. دسترسي روستاها به اينترنت در دوره ۱۰۰۰ روز خدمت دولت سيزدهم يكي از اهداف مهمي بود كه با تأكيد دولتمردان تا حد بسياري محقق شد به گونه‌اي كه اخيرا عيسي زارع‌پور - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - اخيرا با انتشار پستي در يك شبكه اجتماعي داخلي درباره آخرين وضعيت پوشش ارتباطي و اينترنت روستاها اظهار كرد: با اتصال ۸ هزار روستاي بالاي ۲۰ خانوار و ۳ هزار روستاي زير ۲۰ خانوار، تعداد روستاهاي متصل بالاي ۲۰ خانوار از ۸۰ درصددر ابتداي دولت به ۹۷ درصد رسيد. وي تأكيد كرد: به اين ترتيب ۹۸.۵ درصد جمعيت روستايي كشور به اينترنت پرسرعت دسترسي پيدا كردند. نكته قابل توجه اين است بيشتر روستاهايي كه در اين مدت پوشش ارتباطي آنها برقرار شد روستاهايي بودند كه از نظر وجود زيرساخت مانند جاده، برق و زيرساخت شبكه كه از الزامات ايجاد پوشش اينترنتي محسوب مي‌شود در مضيقه بودند.

ارسال نظر