«تعادل» گزارش مي‌دهد

الزام زيرساخت براي هاب انرژي شدن در منطقه !

۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۰۲:۲۹:۴۳
کد خبر: ۳۱۵۹۲۲
الزام زيرساخت براي هاب انرژي شدن در منطقه !

با توجه به موقعيت جغرافيايي و استراتژيك ايران و هم با توجه به اينكه برخي از كشورهاي همسايه مازاد انرژي دارند و برخي تقاضاي انرژي دارند امري شدني است و هم به لحاظ سياسي و اقتصادي منافع دارد به‌طوري كه وابستگي متقابل براي كشورهاي همسايه ايجاد مي‌كند و به لحاظ سياسي قدرت ايران افزايش پيدا مي‌كند و به لحاظ اقتصادي با خريد و فروش انرژي و در مراحل بعد سوآپ انرژي امكان اينكه ايران سود اقتصادي از اين محل دريافت كند وجود دارد.

گلناز پرتوي مهر|

با توجه به موقعيت جغرافيايي و استراتژيك ايران و هم با توجه به اينكه برخي از كشورهاي همسايه مازاد انرژي دارند و برخي تقاضاي انرژي دارند امري شدني است و هم به لحاظ سياسي و اقتصادي منافع دارد به‌طوري كه وابستگي متقابل براي كشورهاي همسايه ايجاد مي‌كند و به لحاظ سياسي قدرت ايران افزايش پيدا مي‌كند و به لحاظ اقتصادي با خريد و فروش انرژي و در مراحل بعد سوآپ انرژي امكان اينكه ايران سود اقتصادي از اين محل دريافت كند وجود دارد. رويكردي كه ايران در حوزه انرژي بايد اتخاذ كند كه در بند ۱۰ سياست‌هاي كلي برنامه هفتم نيز به آن اشاره شده است و هم در ماده ۴۴ بند (ت) مصوب مجلس كه در روزهاي آتي ابلاغ مي‌شود تبديل شدن ايران به هاب انرژي منطقه است.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، به گفته برخي از تحليلگران اگر به گزينه‌هاي ايران براي تبديل شدن به هاب انرژي نگاه كنيم مهم‌ترين آن مقوله گاز است كه تجارت گاز و خريد آن از كشورهايي كه مازاد دارند و فروش و صادرات آن به كشورهاي متقاضي حائز اهميت است. برخي از كارشناسان بر اين باورند براي اينكه مساله هاب انرژي با محور تجارت گاز محقق شود لازم داريم كه گاز را از كشورهايي كه مازاد دارند خريداري كنيم كه مهم‌ترين گزينه‌هايي كه مي‌توان از آنها گاز خريداري كرد، تركمنستان و روسيه هستند.

روسيه براي فروش گاز مازادي كه دارد، مجبور است براي آن بازاريابي كند كه يكي از مهم‌ترين بازارهاي آن جنوب آسيا است كه از مسير ايران مي‌گذرد به همين دليل روسيه به اين سمت خواهد آمد.

به اعتقاد برخي از تحليلگران حوزه انرژي اگر بتوانيم توافقي راهبردي با روسيه داشته باشيم كه گاز را خريداري كنيم و تنها صادرات كنيم و به مصرف داخلي نرسانيم گام بزرگ براي ايران براي تبديل به هاب انرژي شدن است و هم در بازار گاز، ايران را به بازيگر جدي تبديل مي‌كند.

به گفته كارشناسان، در شرايط فعلي براي هاب گازي شدن مي‌توان محل انتقال گاز شد به عبارتي روسيه به درياي گرم دسترسي ندارد و ما در كنار درياي عمان و خليج فارس واقع شده‌ايم و مي‌توانيم ظرفيت چابهار را فعال كرده و گاز را سوآپ كنيم و فعال شدن امكانات ال ان جي را در دستور كار قرار دهيم ما بايد جزو ۱۰ كشور اول صادركننده گاز باشيم و چرا از موقعيتي كه داريم استفاده نكنيم.

در همين زمينه مجيد مظفري، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، عنوان كرد: ايران و روسيه هر دو به عنوان توليدكنندگان بزرگ نفت و گاز طبيعي در جهان شناخته مي‌شوند و همكاري بين اين دو كشور مي‌تواند پتانسيل‌هاي بزرگي براي تبديل ايران به يك هاب انرژي منطقه‌اي و حتي جهاني داشته باشد. با اين حال، براي اينكه ايران بتواند به عنوان يك هاب انرژي عمل كند، بايد به چند عامل كليدي را توجه داشته باشد.

وي ادامه داد: ايران نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي عمده‌اي در زيرساخت‌هاي انرژي، مانند خطوط لوله، پالايشگاه‌ها و ترمينال‌هاي صادراتي است و تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران مي‌تواند مانعي جدي براي تحقق اين هدف باشد. توافق‌هاي سياسي و ديپلماتيك براي كاهش يا رفع اين تحريم‌ها ضروري است.

وي عنوان كرد: بهره‌برداري از منابع انرژي به فناوري‌هاي پيشرفته نياز دارد. همكاري با روسيه و ساير كشورها مي‌تواند به انتقال فناوري‌هاي جديد به ايران كمك كند.

وي بيان داشت: براي تبديل شدن به يك هاب انرژي، ايران بايد به بازارهاي مصرف بزرگ، مانند اروپا و آسيا، دسترسي پيدا كند و قراردادهاي بلندمدت تأمين انرژي با اين كشورها منعقد كند.

وي با اشاره به اينكه ثبات داخلي و سياست‌هاي اقتصادي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و همكاري‌هاي بين‌المللي بسيار حائز اهميت است، گفت: همكاري با روسيه مي‌تواند به تقويت جايگاه ايران در بازارهاي انرژي كمك كند، اما اين تنها يكي از عوامل متعددي است كه بايد به درستي مديريت شود.

ارسال نظر