ارزيابي 3400 ساختمان نا ايمن تا پايان تابستان

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۰۰:۴۵:۵۲
کد خبر: ۳۱۵۸۵۳

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي از دستور كار قرار گرفتن ارزيابي ۳۴۰۰ ساختمان مهم و بلندمرتبه به لحاظ ايمني خبر داد.

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي از دستور كار قرار گرفتن ارزيابي ۳۴۰۰ ساختمان مهم و بلندمرتبه به لحاظ ايمني خبر داد.
به گزارش تسنيم، محمدمهدي حيدري با يادآوري اينكه در دولت قبل مطالعه 6 شهر به لحاظ تطبيق حرائم گسل انجام شد، اظهار كرد: از سال 1400 تا امروز حدود 32 شهر در دست مطالعه است كه مطالعات 9 شهر به اتمام رسيده است.

وي با اشاره به ارزيابي ساختمان‌هاي ناايمن در تهران، افزود: 1400 ساختمان ارزيابي شده و نتايج آن به مراجع ذي‌ربط ارسال شده است و تا پايان تابستان نيز ارزيابي 3400 ساختمان در دستور كار است. 13 هزار ساختمان باقي مي‌ماند كه بعد از تكميل 3400 ساختمان به سرانجام خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه مقاوم سازي 6 بيمارستان در تهران آغاز شده است، گفت: در بحث فرونشست و الحاق زمين به نهضت ملي مسكن ملاحظات فرونشست به دقت بررسي شده و در اين رابطه 150 تا 160 نقطه مكان را بررسي و نتايج به شوراي عالي معماري و شهرسازي آزاده شده است‌.

ارسال نظر