كاهش واردات نفت خام آسيا در نيمه اول سال جاري ميلادي

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ - ۲۳:۴۵:۴۰
کد خبر: ۳۱۵۶۶۱

طبق گزارش شركت تحقيقات نفت LSEG، آسيا در نيمه اول سال جاري ميلادي ۲۷.۱۶ ميليون بشكه در روز نفت خام وارد كرده است يعني حدود ۱۳۰ هزار بشكه در روز كمتر از ۲۷.۲۹ ميليون بشكه در روز وارد شده در همين دوره در ۲۰۲۳. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از رويترز، واردات نفت خام آسيا در نيمه اول 2024 نسبت به همين دوره در سال گذشته ميلادي كاهش يافته است. اين در حالي است كه انتظار مي‌رفت آسيا به عنوان پرمصرف‌ترين قاره دنيا سردمدار رشد تقاضاي جهاني باشد.

طبق گزارش شركت تحقيقات نفت LSEG، آسيا در نيمه اول سال جاري ميلادي ۲۷.۱۶ ميليون بشكه در روز نفت خام وارد كرده است يعني حدود ۱۳۰ هزار بشكه در روز كمتر از ۲۷.۲۹ ميليون بشكه در روز وارد شده در همين دوره در ۲۰۲۳. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از رويترز، واردات نفت خام آسيا در نيمه اول 2024 نسبت به همين دوره در سال گذشته ميلادي كاهش يافته است. اين در حالي است كه انتظار مي‌رفت آسيا به عنوان پرمصرف‌ترين قاره دنيا سردمدار رشد تقاضاي جهاني باشد.

طبق گزارش شركت تحقيقات نفت LSEG، آسيا از ژانويه تا ژوئن سال جاري ميلادي 27.16 ميليون بشكه در روز نفت خام وارد كرده است يعني حدود 130 هزار بشكه در روز كمتر از 27.29 ميليون بشكه در روز وارد شده در همين دوره در 2023. اين نتيجه بيشتر حاصل كاهش واردات چين به عنوان بزرگ‌ترين وارد كننده نفت دنيا بوده است. واردات نفت هند به عنوان دومين وارد كننده بزرگ آسيا نتوانسته كاهش واردات چين را جبران كند.

كاهش واردات نفت آسيا در نيمه اول 2024 برخلاف پيش‌بيني گروه‌هاي صنعتي بزرگ مانند آژانس بين‌المللي انرژي و اوپك از رشد تقاضا در 2024 بوده است.

البته واردات تنها يكي از اجزاي تقاضاي كلي است و عوامل ديگري مانند توليد داخلي نفت و تغيير در سطح ذخاير هم دخيل هستند. اما در آسيا، با توجه به وابستگي منطقه به نفت وارد شده توسط نفتكش‌ها يا از طريق خط لوله از روسيه و آسياي مركزي در مورد چين، واردات محرك اصلي تقاضاست. اوپك در گزارش ماهانه خود از بازار نفت در ماه ژوئن پيش‌بيني كرد تقاضاي نفت در چين 720 هزار بشكه در روز در سال جاري ميلادي نسبت به 2023 افزايش خواهد داشت. اما آژانس بين‌المللي انرژي انتظار يك افزايش 500 هزار بشكه‌اي را دارد.

اطلاعات رسمي گمرك نشان مي‌دهد واردات نفت چين در نيمه اول 2024 حدود 11.08 ميليون بشكه در روز بوده است، يعني 300 هزار بشكه در روز پايين‌تر از 11.38 ميليون بشكه در روز وارد شده در 6 ماه اول 2023.

توليد داخلي در چين در 5 ماه اول 2024 برابر با 4.28 ميليون بشكه در روز بوده، يعني 1.8 درصد يا حدود 140 هزار بشكه در روز بيشتر از همين دوره در 2023. به عبارت ديگر، افزايش توليد داخلي كمتر از نصف كاهش واردات نفت خام بوده است.

از طرف ديگر، واردات نفت هند در شش ماه اول 2024 حدود 4.94 ميليون بشكه در روز بوده يعني حدود 90 هزار بشكه در روز بيشتر از 4.85 ميليون بشكه در روز وارد شده در نيمه اول 2023.

اوپك انتظار دارد تقاضا براي نفت خام در آسيا 1.3 ميليون بشكه در روز در 2024 نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد. 720 هزار بشكه در روز از اين افزايش تقاضا متعلق به چين، 230 هزار بشكه در روز متعلق به هند و 350 هزار بشكه در روز مربوط به ساير كشورهاي اين قاره مي‌شود.

آژانس بين المللي انرژي پيش‌بيني مي‌كند تقاضاي نفت آسيا 900 هزار بشكه در روز در 2024 افزايش يابد كه 500 هزار بشكه در روز آن مربوط به چين و 400 هزار بشكه در روز مربوط به ساير كشورها مي‌شود.

ارسال نظر