يك پرونده سلامت براي هر كد ملي

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ - ۰۱:۵۴:۱۱
کد خبر: ۳۱۵۶۱۸
يك پرونده سلامت براي هر كد ملي

طرح پزشك خانواده كه قرار بود در سراسر كشور اجرايي شود فعلا در مناطق روستايي به اجرا درآمده و البته كه مسوولان از نتايج آن راضي هستند و حالا قرار است در ادامه آن طرح «يك پرونده سلامت براي هر كد ملي» نيز در دستور كار قرار بگيرد.

طرح پزشك خانواده كه قرار بود در سراسر كشور اجرايي شود فعلا در مناطق روستايي به اجرا درآمده و البته كه مسوولان از نتايج آن راضي هستند و حالا قرار است در ادامه آن طرح «يك پرونده سلامت براي هر كد ملي» نيز در دستور كار قرار بگيرد. معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشريح اقدامات انجام شده در جهت تقويت شبكه بهداشت و درمان شهري كشور و همچنين گسترش برنامه سلامت خانواده به كل كشور، گفت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مقرر شده كه تا پايان امسال كل جمعيت شهري كشور يعني معادل ۲۸ ميليون نفر ديگر نيز به برنامه سلامت خانواده بپيوندند.

دكتر حسين فرشيدي در گفت‌وگو با ايسنا، شبكه بهداشتي ‌و درماني كشور را از دستاوردها و افتخارات انقلاب اسلامي خواند كه در كنترل بيماري‌ها و افزايش چشمگير شاخص‌هاي بهداشتي نقش بي‌بديلي داشته و در عين حال در تشريح اقدامات انجام شده جهت تقويت شبكه بهداشت و همچنين اجرا و گسترش برنامه پزشك خانواده، گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد جمعيت روستايي كشور تحت پوشش برنامه‌ پزشكي‌ خانواده هستند و از اين طريق با شبكه بهداشتي و درماني كشور در ارتباطند.

 

اقدامات وزارت بهداشت براي تقويت شبكه بهداشت و درمان شهري

وي در همين راستا به اقدامات وزارت بهداشت در دولت سيزدهم در جهت تقويت شبكه بهداشتي و درماني در مناطق شهري اشاره كرد و توضيح داد: با اجراي برنامه پويش ملي سلامت و شناسايي تعداد زيادي از بيماران فشار خون و ديابت كه از بيماري خود اطلاع نداشتند، ضرورت تقويت شبكه بهداشت و درمان شهري به ويژه جهت دسترسي سنين بالاي ۳۰ سال، بيش از پيش مشخص شد؛ چراكه اگر در شهرها نيز اين شبكه همانند روستاها فعال بود، قاعدتا با چنين آماري مواجه نمي‌شديم.

۲۷ميليون جمعيت شهري تحت پوشش برنامه سلامت خانواده

فرشيدي ادامه داد: به اين ترتيب اجراي برنامه سلامت ‌خانواده در مناطق شهري در دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفت و پس از هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذينفع از جمله سازمان‌هاي بيمه‌گر و تدوين و اصلاح دستورالعمل‌هاي مربوطه، برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع الكترونيك» به تدريج در شهرستان‌هاي مختلف به اجرا گذاشته شد؛ به‌طوري كه اكنون ۱۹۵ شهرستان و جمعيتي بالغ بر ۲۷ميليون نفر در اين شهرها، تحت پوشش اين برنامه قرار دارند و در برنامه داشتيم كه با لحاظ اعتبارات لازم، پوشش برنامه در تمام شهرها تا پايان امسال كامل شود.

 

بيماري‌هايي كه غربال مي‌شوند

وي با بيان اينكه با اجراي برنامه سلامت خانواده مقرر شده كه براي هر ايراني و هر كد ملي، يك پرونده سلامت ايجاد شود، تاكيد كرد: البته اقدامات وزارت بهداشت محدود به تشكيل پرونده سلامت نمي‌شود، بلكه براي هر ايراني كه داراي كد ملي است يك مراقب سلامت در نظر گرفته‌ايم. در مجموع در قالب برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع الكترونيك مقرر شده كه مراقبان سلامت سنين بالاي ۳۰ سال در شهرها و شهرستان‌هاي تحت پوشش برنامه، هر شش ماه يك‌بار به لحاظ فشارخون، ديابت و برخي سرطان‌هاي شايع غربالگري و كنترل شوند.

 

يك مراقب سلامت به ازاي هر ۱۵۰۰ نفر جمعيت

معاون بهداشت وزير بهداشت با بيان اينكه اجراي طرح سلامت‌ خانواده، زيرساخت‌ها و زمينه اجراي برنامه پزشكي‌ خانواده در مناطق شهري را فراهم مي‌كند، افزود: البته مشخص است كه اجراي كامل اين برنامه و تحقق اهداف در نظر گرفته شده، علاوه بر زيرساخت‌هاي فيزيكي، نيازمند نيروي انساني است؛ بر همين اساس در برنامه ‌سلامت ‌خانواده به ازاي هر يك هزار و ۵۰۰ نفر جمعيت، يك كارشناس بهداشت لحاظ شد تا به اين ترتيب مراقبان سلامت مانند بهورزان در روستاها، مراقبت فعال افراد تحت پوشش خود را داشته باشند. البته در استان‌هاي فارس و مازندران كه چندين سال است برنامه پزشكي ‌خانواده در حال اجراست به ازاي هر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر يك كارشناس بهداشت به عنوان مراقب سلامت فعال است.

 

بيماري‌هاي غيرواگير عامل بيش از ۸۰ درصد مرگ‌ها

فرشيدي بيماري‌هاي غيرواگير را عامل بيش از ۸۰ درصد مرگ‌ها در كشور خواند و با بيان اينكه ۴۳ درصد از اين مرگ و ميرها به بيماري‌هاي قلب و عروق مربوط مي‌شود كه از عوامل خطري نظير فشارخون بالا و ديابت ناشي مي‌شوند، افزود: بنابراين لازم است كه مراقبان سلامت با انجام اقدامات تشخيصي بهنگام از پيشرفت بيماري جلوگيري كرده و با ارجاع بيمار شناسايي شده به سطوح بالاتر خدمات، اقدامات درماني مورد لزوم براي وي فراهم شود.

 

برنامه‌ريزي پوشش كل جمعيت شهري تا پايان امسال

معاون بهداشت وزير بهداشت با تاكيد بر اهميت پيشگيري از بيماري‌ها، تشخيص و درمان به موقع بيماري‌ها و همچنين اهميت افزايش سطح سواد سلامت جامعه در اين رابطه، گفت: در مجموع طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مقرر شده كه تا پايان امسال كل جمعيت شهري كشور يعني معادل ۲۸ ميليون نفر ديگر به برنامه سلامت خانواده بپيوندند. معاون بهداشت وزير بهداشت در پايان صحبت‌هايش در تعريف «سلامت» گفت: فرد سالم كسي است كه علاوه بر سلامت جسمي از سلامت رواني، اجتماعي و معنوي نيز برخوردار باشد و اين درحالي است كه ابعاد مختلف سلامت بر سلامت جسمي بسيار تاثيرگذار است و از طرف ديگر هم بيش از ۷۰ درصد عوامل موثر بر سلامت، در خارج از حوزه سلامت و اختيارات مجموعه وزارت بهداشت رقم مي‌خورد.

ارسال نظر