«تعادل» گزارش مي‌دهد

پيش‌شرط بازيگر اصلي شدن صنعت نفت!

۱۴۰۳/۰۴/۱۰ - ۰۰:۱۵:۳۶
کد خبر: ۳۱۵۵۱۹
پيش‌شرط  بازيگر اصلي  شدن صنعت  نفت!

بسترسازي ساخت پتروپالايشگاه و توسعه زنجيره ارزش نفت خام از شاخه توليد مواد شيميايي از نفت خام در قانون برنامه هفتم توسعه در دولت چهاردهم فراهم شده است و دولت چهاردهم با تكيه بر همين حمايت‌ها بايد مسير ساخت پتروپالايشگاه‌ها را به عنوان يكي از راهبردي‌ترين مسائل پيش‌روي صنعت نفت و گاز كشور جهت فاصله گرفتن از خام‌فروشي به سرانجام برساند و سواحل مكران ايران پر از پتروپالايشگاه‌هاي راهبردي ايران شود كه نه تنها نفت خام خود، بلكه نفت خام كشورهاي همسايه را نيز از طريق اين پتروپالايشگاه‌ها تبديل به محصولات جديد و غيرقابل تحريم شيميايي كند.

بسترسازي ساخت پتروپالايشگاه و توسعه زنجيره ارزش نفت خام از شاخه توليد مواد شيميايي از نفت خام در قانون برنامه هفتم توسعه در دولت چهاردهم فراهم شده است و دولت چهاردهم با تكيه بر همين حمايت‌ها بايد مسير ساخت پتروپالايشگاه‌ها را به عنوان يكي از راهبردي‌ترين مسائل پيش‌روي صنعت نفت و گاز كشور جهت فاصله گرفتن از خام‌فروشي به سرانجام برساند و سواحل مكران ايران پر از پتروپالايشگاه‌هاي راهبردي ايران شود كه نه تنها نفت خام خود، بلكه نفت خام كشورهاي همسايه را نيز از طريق اين پتروپالايشگاه‌ها تبديل به محصولات جديد و غيرقابل تحريم شيميايي كند.

مهدي هاشم‌زاده، مدير گروه انرژي انديشكده سياستگذاري ماهد در رابطه با ظرفيت‌هاي قانوني ايجاد شده در برنامه هفتم توسعه در رابطه با تكميل شاخه توليد مواد شيميايي از نفت خام در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» گفت: يكي از مسيرهاي راهبردي براي ايران در سال‌هاي آتي، تمركز بر توسعه زنجيره ارزش نفت خام و تبديل نفت خام به فرآورده‌هاي شيميايي از طريق ساخت پتروپالايشگاه‌ها است. موضوعي بسيار مهم و راهبردي كه در قانون برنامه هفتم توسعه و قوانين بالادستي ايران، به آن به‌طور ويژه اشاره شده است و مسير قانوني حمايت از تحقق توسعه ظرفيت پتروپالايشگاهي و شاخه توليد مواد شيميايي از نفت خام فراهم شده است. وي در رابطه با مجوز تنفس خوراك نفت خام پتروپالايشگاه‌ها گفت: اولين حمايت مهم و راهبردي در اين زمينه، اعطاي مشوق حاكميتي خوراك نفت رايگان براي يك سال تحت عنوان «مجوز تنفس خوراك پتروپالايشگاه‌ها» بوده است. در اين مدل با اعطاي خوراك نفت خام رايگان براي يك سال پتروپالايشگاه، علاوه بر افزايش جذابيت ساخت پتروپالايشگاه، هزينه‌هاي توليد براي سال ابتدايي انجام پروژه را بسيار پايين آورده و جريان مثبت مالي پروژه را به‌شدت افزايش داده و در نهايت موجب افزايش IRR پروژه شده است

اين كارشناس انرژي با اشاره به مساله تهاتر روزانه 150 هزار بشكه نفت خام جهت خريد تجهيزات و فناوري موردنياز براي تكميل فرآيند ساخت پتروپالايشگاه‌هاي كشور در برنامه هفتم توسعه گفت: حمايت راهبردي بعدي براي تكميل سريع‌تر پروژه‌هاي پتروپالايشگاهي كشور، اعطاي مجوز تهاتر فناوري و تجهيزات موردنياز براي ساخت فرآيند پتروپالايشگاه با نفت خام فروش رفته ايران به ميزان ۱۵۰ هزار بشكه در روز است. به اين ترتيب، با تهاتر نفت خام با تجهيزات، مسير خريد تجهيزات و نياز به اعتبارات ارزي به‌شدت كاهش خواهد يافت و اين موضوع در برنامه هفتم توسعه به سرانجام رسيده است.

هاشم‌زاده در پايان گفت: با اين اوصاف بسترسازي ساخت پتروپالايشگاه و توسعه زنجيره ارزش نفت خام از شاخه توليد مواد شيميايي از نفت خام در قانون برنامه هفتم توسعه در دولت چهاردهم فراهم شده است و دولت چهاردهم با تكيه بر همين حمايت‌ها بايد مسير ساخت پتروپالايشگاه‌ها را به عنوان يكي از راهبردي‌ترين مسائل پيش‌روي صنعت نفت و گاز كشور جهت فاصله گرفتن از خام‌فروشي به سرانجام برساند و سواحل مكران ايران پر از پتروپالايشگاه‌هاي راهبردي ايران شود كه نه تنها نفت خام خود، بلكه نفت خام كشورهاي همسايه را نيز از طريق اين پتروپالايشگاه‌ها تبديل به محصولات جديد و غيرقابل تحريم شيميايي كند.

ارسال نظر