كاهش ۱۱.۵ درصدي قيمت كالاهاي صادراتي در سال گذشته

۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۰۰:۱۹:۲۷
کد خبر: ۳۱۵۱۳۲

براساس گزارش مركز آمار ايران، در سال ۱۴۰۲، شاخص قيمت كل كالاهاي صادراتي مبتني بر داده‌هاي ريالي ۱۸۵.۲ است و ميزان تغييرات اين شاخص نسبت به سال قبل برابر با ۳۰.۵ درصد بوده كه در مقايسه با سال ۱۴۰۱ (برابر با ۴۲.۰ درصد) با كاهشي حدود ۱۱.۵ واحد درصد همراه بوده است.

براساس گزارش مركز آمار ايران، در سال ۱۴۰۲، شاخص قيمت كل كالاهاي صادراتي مبتني بر داده‌هاي ريالي ۱۸۵.۲ است و ميزان تغييرات اين شاخص نسبت به سال قبل برابر با ۳۰.۵ درصد بوده كه در مقايسه با سال ۱۴۰۱ (برابر با ۴۲.۰ درصد) با كاهشي حدود ۱۱.۵ واحد درصد همراه بوده است. به گزارش ايسنا، قيمت كالاهاي صادراتي يكي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر ميزان مبادلات خارجي كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله است و تغييرات آن­ها از اهميت بالايي برخوردار است. در طرح شاخص قيمت كالاهاي صادراتي از كليه كدهاي تعرفه صادراتي كشور سال ۱۴۰۰ (سال پايه) استفاده شده است. روش جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسلامي ايران و طبقه بندي مورد استفاده سيستم طبقه بندي نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري (HS) است. نتايج حاصل از اين طرح در سطح كل كشور و براي ۲۰ گروه‌ اصلي طبقه‌بندي HS قابل انتشار است و به تفكيك دلاري و ريالي محاسبه و منتشر مي‌­شود. طبق اعلام مركز آمار ايران، براي محاسبه شاخص سال ۱۴۰۲ از داده‌هاي مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي استفاده شده است. بنابراين نتايج اعلام شده به صورت مقدماتي است. پس از استخراج و ارايه داده‌هاي قطعي سال ۱۴۰۲ توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران، شاخص صادرات نيز از سوي مركز آمار بازنگري شده و ارقام نهايي شاخص مربوط به اين دوره به زودي به صورت قطعي، منتشر مي‌شود.

 

كاهش تورم سالانه ريالي

بر اساس اين گزارش، در سال ۱۴۰۲، شاخص قيمت كل كالاهاي صادراتي مبتني بر داده‌هاي ريالي ۱۸۵.۲ است. ميزان تغييرات اين شاخص نسبت به سال قبل برابر با ۳۰.۵ درصد است كه در مقايسه با سال ۱۴۰۱ (برابر با ۴۲.۰ درصد) با كاهشي حدود ۱۱.۵ واحد درصد همراه بوده است. علاوه بر اين، در گروه‌هاي اصلي طبقه بندي HS كم‌ترين نرخ تورم سالانه در بخش ريالي مربوط به گروه «اشياء هنري، اشياء كلكسيون و برخي اقلام ديگر.» (۱۰.۶ درصد) و بيشترين نرخ مربوط به گروه «ماشين آلات و وسايل مكانيكي، ادوات برقي» (۶۵.۸ درصد) است.

 

كاهش تورم سالانه دلاري

مطابق اين گزارش، در سال ۱۴۰۲، شاخص قيمت كل كالاهاي صادراتي مبتني بر داده‌هاي دلاري برابر با ۱۰۳.۶ و ميزان تغييرات اين شاخص نسبت به سال قبل برابر با ۰.۴- درصد است كه در مقايسه با سال ۱۴۰۱ (برابر با ۳.۹ درصد) با كاهشي حدود ۴.۳ واحد درصد همراه بوده است.

ارسال نظر