استفاده قانون تامین مالی تولید از ظرفیت بازار سرمایه

۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۰۱:۱۱:۱۶
کد خبر: ۳۱۳۰۳۰

مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: قانون باید ابزاری برای حل مشکل در کوتاه و بلندمدت باشد؛ با همین نگاه مجلس قوانینی همچون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تصویب کرد چون در تامین مالی شرکت‌ها و حوزه زیرساختی غفلت شده بود.

تسنیم| مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: قانون باید ابزاری برای حل مشکل در کوتاه و بلندمدت باشد؛ با همین نگاه مجلس قوانینی همچون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تصویب کرد چون در تامین مالی شرکت‌ها و حوزه زیرساختی غفلت شده بود.
منتخب مجلس دوازدهم بیان کرد: بر این اساس می توان در کسب و کارهای جدید از روش‌های نوین برای تامین منابع مالی استفاده کرد که در این قانون به آن اشاره شده است.
یوسفی با اشاره به مواد 14 و 17 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها درباره تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه قوانین بورس مربوط به سال‌های قبل است، در این قانون به موضوع تامین مالی از طریق بورس توجه شده است.
وی توضیح داد: در روش‌های سنتی قدیم، تامین مالی منحصر به ارائه تسهیلات بانکی می‌شد و نقش بازار سرمایه کمرنگ بود که در این قانون به آن توجه شد تا از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود لذا قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها روش جدیدی برای تامین مالی پروژه‌‌های زیرساختی است.

ارسال نظر