ضرورت مقابله با تخلفات سزارين‌هاي تقويمي

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۰۱:۴۷:۰۷
کد خبر: ۳۱۲۹۶۱
ضرورت مقابله با تخلفات سزارين‌هاي تقويمي

معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه‌اي به دانشكده‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ضمن تاكيد بر ضرورت مقابله با تخلفات سزارين‌هاي تقويمي، اعلام كرد: ثبت كليه مواليد در ۲۴ ساعت تاريخ سوم خرداد ۱۴۰۳ در كليه بيمارستان‌ها الزامي است.

معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه‌اي به دانشكده‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ضمن تاكيد بر ضرورت مقابله با تخلفات سزارين‌هاي تقويمي، اعلام كرد: ثبت كليه مواليد در ۲۴ ساعت تاريخ سوم خرداد ۱۴۰۳ در كليه بيمارستان‌ها الزامي است. به گزارش ايسنا، در بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت آمده است: «با توجه به اينكه مقرر است عملكرد بيمارستان‌ها و پزشكان در اجراي بخشنامه‌هاي ابلاغي و خواستگاه خانواده‌ها در امر سزارين غيرضرور تقويمي و تبعات ناخواسته تحميلي به حوزه سلامت مورد بررسي و تحليل قرار گيرد، ضروري است برنامه‌ريزي به منظور حضور تمام وقت كارشناس نظارت در اتاق عمل بيمارستان‌هاي داراي بلوك زايمان داراي افزايش آماري سزارين به منظور ثبت مواليد مطابق با جدول مذكور انجام شود.» در اين بخشنامه ضمن الزام ثبت كليه مواليد در ۲۴ ساعت تاريخ سوم خرداد ۱۴۰۳ در كليه بيمارستان‌ها، بر گزارش هرگونه تحميل شرايط غيرعادي به اتاق‌هاي عمل از جمله كنسلي ساير عمل‌هاي جراحي، فراخوان‌هاي نيروي انساني، اشغال تخت‌هاي NICU و نياز به تخت‌هاي مازاد، افزايش درخواست و نياز به فرآورده‌هاي خوني، عوارض ناخواسته و مرگ و مير مادر و نوزاد، تصريح شده است.

ارسال نظر