توسعه برنامه سلامت خانواده در انتظار بودجه

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۰۱:۴۶:۱۵
کد خبر: ۳۱۲۹۶۰
توسعه برنامه سلامت خانواده در انتظار بودجه

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اينكه اجراي كامل برنامه سلامت خانواده به بودجه نياز دارد، گفت: فرآيند جذب مراقبان سلامت به خوبي انجام مي‌شود اما براي جذب پزشكان با مشكل مواجه هستيم. دكتر حسين فرشيدي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» اظهار كرد: در حال حاضر، ۱۹۵ شهر كه تعداد جمعيت اين شهرها در مجموع به ۲۷ ميليون نفر مي‌رسد، تحت پوشش برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع قرار دارد. علاوه بر جمعيت ۲۷ ميليون نفري در بخش شهري، حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت روستايي كشور نيز از خدمات سلامت خانواده استفاده مي‌كنند. در واقع حدود ۵۷ ميليون نفر از شهروندان ايراني از خدمات برنامه سلامت خانواده برخوردار هستند. وي ادامه داد: وزارت بهداشت در نظر دارد تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده را افزايش دهد. افزايش تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده نيازمند تخصيص بودجه است. ما در وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه جلساتي برگزار كرده‌ايم و در انتظار پاسخ اين سازمان براي تخصيص بودجه براي افزايش جمعيت تحت پوشش برنامه سلامت خانواده هستيم. به‌طور قطع، تمام كشور از برنامه سلامت خانواده برخوردار مي‌شوند اما اجراي كامل اين طرح به تخصيص بودجه نياز دارد. فرشيدي با بيان اينكه ۱۰ استان كشور به‌طور كامل تحت پوشش برنامه سلامت خانواده قرار دارد، افزود: درنظر داريم خدمات برنامه سلامت خانواده اين استان‌ها را از منظر كيفي ارتقاء دهيم.

ارسال نظر