مجوز وكالت الكترونيكي مي‌شود

۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۰۱:۲۲:۴۹
کد خبر: ۳۱۲۸۵۸

رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار در نامه‌اي به روساي كانون وكلاي سراسر كشور اعلام كرد: .ثبت درخواست هرنوع صدور، تمديد يا انتقال پروانه وكالت، خارج از درگاه ملي مجوزها متوقف و سامانه تخصصي صدور پروانه وكالت آن كانون به درگاه ملي مجوزها متصل شود.

رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار در نامه‌اي به روساي كانون وكلاي سراسر كشور اعلام كرد: .ثبت درخواست هرنوع صدور، تمديد يا انتقال پروانه وكالت، خارج از درگاه ملي مجوزها متوقف و سامانه تخصصي صدور پروانه وكالت آن كانون به درگاه ملي مجوزها متصل شود. به گزارش خبرنگار تعادل، در متن اين نامه آمده است: «همانطوركه مستحضريد، قانون «تأمين مالي توليد و زيرساختها» در تاريخ 17/۰۲/1403 توسط رييس‌جمهور محترم براي اجرا ابلاغ شده و در تبصره۴ ماده۱۳ اين قانون تصريح شده است: «كانون‌هاي وكلاي دادگستري موظفند تمامي مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طريق درگاه ملي مجوزها و به صورت الكترونيكي انجام دهد» براين اساس خواهشمند است دستور فرماييد: 
۱ .ثبت درخواست هرنوع صدور، تمديد يا انتقال پروانه وكالت، خارج از درگاه ملي مجوزها متوقف و سامانه تخصصي صدور پروانه وكالت آن كانون به درگاه ملي مجوزها متصل شود. همكاران معاونت فني اين مركز به شماره ۳۹۹۰۴۱۴۷-۰۲۱ آماده تمهيد و راهنمايي همكاران فناوري اطلاعات كانون‌هاي وكلاي دادگستري براي اين مهم هستند.
۲ .در اجراي حكم بند ز مصوبه هفتاد و هفتم هيأت مقررات‌زدايي ابلاغي 12/۰۶/1402، سامانه نظارت پسيني بر عملكرد وكلاي محترم، با قيد فوريت راه‌اندازي و نتيجه به اين مركز اعلام گردد.
همچنين از آنجا كه براساس حكم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار، مجوزهاي كاغذي فاقد شناسه يكتا از درگاه ملي مجوزها از 26/۰۲/1403 (دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون) بي اعتبار هستند، لطفا دستور فرماييد اطلاعات صاحبان پروانه وكالت دادگستري، در قالب فايل پيوست به‌اين مركز ارسال شود تا براي ايشان، شناسه يكتا صادرشود.  نظربه حكم صريح تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي (اصلاحي 15/۱۱/1399) درباره جرم‌انگاري هرنوع عمليات مربوط به مجوز يا پروانه خارج ازدرگاه ملي مجوزها، خواهش مي‌كنم عنايت فرماييد در اجراي مفاد فوق تسريع به‌عمل آيد.

ارسال نظر