هشدار درباره عوارض منجر به مرگ مصرف خودسرانه سفترياكسون

۱۴۰۳/۰۲/۲۷ - ۰۴:۱۸:۰۵
کد خبر: ۳۱۲۷۷۴
هشدار درباره عوارض منجر به مرگ مصرف خودسرانه سفترياكسون

سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده‌هاي سلامت سازمان غذا و دارو نسبت به عوارض منجر به مرگ مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك سفترياكسون هشدار داد.

سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده‌هاي سلامت سازمان غذا و دارو نسبت به عوارض منجر به مرگ مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك سفترياكسون هشدار داد. دكتر زهرا جهانگرد اظهار كرد: طبق بررسي صورت گرفته توسط گروه ثبت و بررسي ايمني و عوارض ناخواسته فرآورده‌هاي سلامت، از مجموع گزارش‌هاي عوارض و اشتباهات دارويي در سال ۱۴۰۲ در سامانه گزارش عوارض دارويي، ۹ درصد آن مربوط به گزارش‌هاي عوارض ناخواسته داروي سفترياكسون بوده است. او افزود: از ميان گزارش‌هاي بررسي شده درخصوص عوارض داروي سفترياكسون ۲۸۶ مورد مربوط به گزارش عوارض جدي بوده است. سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده‌هاي سلامت سازمان غذا و دارو تصريح كرد: از بين گزارش‌هاي بحراني، پنج مورد به علت انديكاسيون اشتباه مانند مصرف در بيماري‌هاي ويروسي شامل سرماخوردگي و آنفلوانزا و يك مورد به علت مصرف داروي سفترياكسون در بيمار داراي سابقه حساسيت به دسته دارويي مذكور، قابل پيشگيري بوده است. بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وي گفت: تجويز و مصرف بيش از اندازه و فاقد انديكاسيون تاييد شده دارو، عدم اطلاع بيماران و مراقبين بيماران از سوابق حساسيت دارويي، اصرار بيماران بر تجويز داروهاي تزريقي توسط پزشكان، تزريق در شرايط نامناسب از نظر انجام اقدامات درماني اورژانسي صحيح و سريع از علل وقوع عوارض جدي و مرگ و مير بيماران است.

ارسال نظر