آرامگاه كوروش براي پنجمين بار مرمت مي‌شود

۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۰۱:۴۰:۰۶
کد خبر: ۳۱۲۳۸۴

مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد با بيان اينكه فاز مطالعاتي پروژه «پاكسازي، استحكام‌بخشي و مرمت جداره بيروني آرامگاه كوروش» رو به اتمام است، از آغاز فاز اجرايي آن طي دو هفته آينده خبر داد.

مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد با بيان اينكه فاز مطالعاتي پروژه «پاكسازي، استحكام‌بخشي و مرمت جداره بيروني آرامگاه كوروش» رو به اتمام است، از آغاز فاز اجرايي آن طي دو هفته آينده خبر داد. محمد نصيري حقيقت مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد با اشاره به اينكه فاز مطالعاتي پروژه «پاكسازي، استحكام‌بخشي و مرمت جداره بيروني آرامگاه كوروش» رو به اتمام است و از دو هفته آينده فاز اجرايي آغاز مي‌شود، افزود: طي آسيب‌شناسي صورت گرفته جداره بيروني آرامگاه به دليل شرايط اقليمي، فعاليت زيستي گلسنگ‌ها و گياهان، از دست دادن مواد، شرايط جوي از جمله يخ‌زدگي، رطوبت و بارندگي، حفره‌هاي حاصل از فعاليت سيانو باكترها كه موجب زيست گلسنگ‌ها مي‌شوند همچنين تغيير رنگ و رسوب روي سنگ‌ها متحمل آسيب شده است. او با بيان اينكه هم‌اكنون مرحله آسيب‌نگاري توسط متخصصان در حال انجام است، ادامه داد: نقشه‌ها به‌منظور مشخص كردن فراواني و ارايه راهكار و مواد مورد نياز براي هر يك از آسيب‌ها تهيه شده است و تا دو هفته آينده جمع‌بندي نهايي براي ورود به فاز اجرا و آغاز پاكسازي و استحكام‌بخشي انجام مي‌شود. نصيري با اشاره به اينكه آرامگاه كوروش تا كنون چهار بار در سال‌هاي مختلف بازسازي و مرمت شده است، ادامه داد: اولين بار بين سال‌هاي ۲۸ تا ۳۵ علي سامي عمليات مرمت را روي سقف و پس از آن نيز موسسه ايتاليايي ايزمئو مرمت اتاقك و پلكان را انجام داد. پس از انقلاب نيز در دو مرحله مرمت انجام گرفته است، نخستين بار سال ۱۳۸۴ مرمت روي سقف اتاقك توسط تيم حفاظت و مرمت پاسارگاد به سرپرستي حسن راه‌ساز و سال ۱۳۹۴ استحكام‌بخشي و پاكسازي داخل اتاقك از سوي گروه موسسه عالي حفاظت و مرمت رم انجام شد.

ارسال نظر