دوره گذرا در بورس

۱۴۰۳/۰۲/۲۲ - ۰۰:۵۷:۲۳
کد خبر: ۳۱۲۲۴۲
دوره گذرا در بورس

بند «س» تبصره 6 همچنان روی بازار سرمایه تاثیر منفی دارد؛ اما در یک دوره (میان‌مدت) آثار مثبت عایدی بر سرمایه حتما در بازار سرمایه تاثیر مثبت خواهد گذاشت. به نوعی مالیات بر عایدی سرمایه در میان‌مدت یک سیگنال مثبت برای بازار سهام به حساب می‌آید. 

فردین آقابزرگی

بند «س» تبصره 6 همچنان روی بازار سرمایه تاثیر منفی دارد؛ اما در یک دوره (میان‌مدت) آثار مثبت عایدی بر سرمایه حتما در بازار سرمایه تاثیر مثبت خواهد گذاشت. به نوعی مالیات بر عایدی سرمایه در میان‌مدت یک سیگنال مثبت برای بازار سهام به حساب می‌آید. 
این ورود و خروج‌ها و به خصوص فروش‌هایی که طی دو هفته اخیر شاهد بودیم ناشی از نگرانی بخشی از دارندگان سهام است که در کنار اصلی که حوزه خودرو، مسکن یا سایر بخش‌های سفته‌بازی و سودا‌گرانه است این نگرانی وجود دارد به شکلی حساب‌های مربوطه ردیابی شود به نظر بنده بخشی از خروج پول مربوط به این اشخاص بوده است. مضاف بر اینکه بازارگردان‌ها و اشخاص حقوقی مدت طولانی است (حداقل یک ماه) که به ‌طور کامل از فروش منع شده‌اند و برای تامین نقدینگی برای امر بازارگردانی و ایجاد تقاضا در بازار قدرت گذشته را ندارند، لذا این تصمیم نابجا که بازارگردان را از فروش حتی در مواقعی که صف خرید وجود دارد؛ زمانی که منع می‌کنند نقدینگی به مرور زمان کاهش پیدا می‌کند و تحلیل می‌رود و آن توانایی حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها برای آنکه در صحنه حاضر باشند برای سفارش‌گذاری در بخش تقاضا سلب می‌شود. درنتیجه این مسائل دست به دست هم داده تا این روزها بورس تهران تا حدود زیادی قرمز شود، اما همان‌طور که عرض کردم موضوع قانون عایدی بر سرمایه مطمئنا اثر خود را نشان خواهد داد و در حقیقت حمایتی که به ‌طور قانونی از بازار سرمایه شده است بخشی از این نقدینگی موجود که طبق برآوردها حداقل 8 هزار همت است، متوجه بورس و بازار سرمایه خواهد کرد؛ این مقطع گذرا خواهد بود که ناشی از عوامل مطرح شده است. نرخ تامین مالی در سال گذشته متاثر از سیاست‌های بانك مركزی بین ۲۸ تا ۳۰درصد بود و دلیل اصلی عدول از برنامه‌های اقتصادی استفاده ناصحیح از ابزار بازار پول و بازار سرمایه است، چون هر وقت كه دولت كسری بودجه و ناترازی دارد فشار آن به بخش خصوصی و سهامداران خرد وارد می‌شود. متاسفانه قوانین و مقررات سالی یك بار اصلاح می‌شوند كه برای پیش‌بینی‌پذیری بازار سرمایه یك ایراد و نقص بزرگ است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، مشاركت بخش خصوصی تا زمانی كه حاكمیت نداشته باشد مشاركت آحاد مردم در جهش تولید هم اتفاق نخواهد افتاد.

ارسال نظر