از سوي معاون اول رييس‌جمهور صورت گرفت

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال جاري ابلاغ شد

۱۴۰۳/۰۲/۲۰ - ۰۰:۴۶:۱۹
کد خبر: ۳۱۲۱۴۲

محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهور تصويب نامه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ هیات وزيران در خصوص ضوابط اجرايي قانون بودجه امسال كل كشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ كرد.

محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهور تصويب نامه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ هیات وزيران در خصوص ضوابط اجرايي قانون بودجه امسال كل كشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ كرد. بخشي از اين ضوابط ابلاغي به شرح زير است:  بر اساس اين ضوابط كه در ۴۱ ماده تدوين شده، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر تا پايان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه‌هاي خود با سازمان برنامه و بودجه از طريق سامانه مربوط به اين سازمان و به صورت الكترونيكي اقدام كنند؛ ابلاغ تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي طي ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجراي اين فرآيند (مبادله موافقتنامه‌ها با سازمان برنامه) است. ثبت يا به روزرساني اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) حداكثر تا پايان خرداد امسال الزامي است و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه‌ها منوط به اجراي اين دستورالعمل و ثبت اطلاعات كاركنان است. دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در سال جاري حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را به عنوان پاداش پرداخت كنند. پرداخت يك ماه پاداش به اعضاي هیات مديره يا هیات عامل شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي مطابق آيين نامه مربوطه ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه و پس از تصويب در مجامع عمومي اين شركت‌ها اجرايي مي‌شود. هر گونه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از محل بودجه عمراني (اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه اي) ممنوع است. ضمن اينكه هر گونه خريد خودروي خارجي نيز ممنوع است. احداث يا خريد هر گونه ساختمان اداري جديد از سوي شركت‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي اجرايي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي ممنوع است. پليس راهور نيز مكلف شده تا هر سه ماه يك بار گزارش جرايم دريافتي رانندگي را به تفكيك هر استان به وزارت كشور اعلام كند.

ارسال نظر