سقف روزانه تراكنش‌هاي بانكي چقدر است؟

۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۰۰:۴۵:۰۰
کد خبر: ۳۱۱۸۶۹

طبق اعلام بانك مركزي، سقف تراكنش بانكي روزانه بسته به نوع انجام عمليات تراكنش از پنج تا ۴۰۰ ميليون تومان متغير است. همچنين سقف خريد روزانه از طريق دستگاه خودپرداز از ۵۰ ميليون براي هر كارت تا ۲۰۰ ميليون تومان براي تمام كارت‌هاي هر فرد متغير است.

طبق اعلام بانك مركزي، سقف تراكنش بانكي روزانه بسته به نوع انجام عمليات تراكنش از پنج تا ۴۰۰ ميليون تومان متغير است. همچنين سقف خريد روزانه از طريق دستگاه خودپرداز از ۵۰ ميليون براي هر كارت تا ۲۰۰ ميليون تومان براي تمام كارت‌هاي هر فرد متغير است.
بر اساس اعلام بانك مركزي، سقف انتقال وجه روزانه كارت به كارت در خودپردازها، موبايل بانك و اينترنت بانك، ۱۰ ميليون تومان و در نرم‌افزارهاي پرداخت به پنج ميليون تومان مي‌رسد. همچنين، سقف خريد روزانه از طريق درستگاه‌هاي كارتخوان با يك كارت ۵۰ ميليون تومان و با تمام كارت‌هاي هر فرد تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان مجاز است. علاوه بر اين، سقف انجام تراكنش و عمليات انتقال وجه از طريق ساتنا و پايا به صورت غير حضوري ۲۰۰ ميليون تومان و به صورت حضوري در شعب بانكي ۴۰۰ ميليون تومان است. همچنين، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانكي با ارايه مستندات، بدون محدوديت است.  گفتني است؛ حداكثر برداشت وجه در خودپردازها براي هر كارت بانكي مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

ارسال نظر