اعلام ميانگين سن پدر و مادر در اولين فرزندآوري در سال ۱۴۰۲

۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۰۲:۰۵:۰۸
کد خبر: ۳۱۱۱۳۹
اعلام ميانگين سن پدر و مادر در اولين فرزندآوري در سال ۱۴۰۲

مركز رصد جمعيت كشور سازمان ثبت احوال ميانگين سن پدر و مادر در اولين فرزند آوري در سال ۱۴۰۲ را برابر 32/1 سال براي پدران و 27/3  سال براي مادران اعلام كرد. به گزارش مركز رصد جمعيت كشور سازمان ثبت احوال بر اساس آمارهاي موجود ميانگين سن پدر در اولين فرزندآوري در كل كشور در سال ۱۴۰۲ برابر با 32/1  سال بوده است. بر اساس اين گزارش ميانگين سن پدر، براي نقاط شهري برابر با 32/7  سال و نقاط روستايي برابر با 29/9  سال است. در سال ۱۴۰۲ در بين استان‌ها بيشترين ميانگين سن پدر در اولين فرزندآوري مربوط به استان تهران با رقم 34/5 سال و كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 27/1  سال است. مقدار شاخص در نقاط شهري 28/1  سال و در نقاط روستايي 24/4  سال است.

ارسال نظر