«تعادل» گزارش مي‌دهد

بازارسازي تضميني براي فروش نفت كشور ازچه روش؟!

۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۰۱:۰۸:۵۲
کد خبر: ۳۱۰۶۷۸
بازارسازي تضميني براي فروش نفت كشور ازچه روش؟!

در حالي كه تحريم كنندگان قصد داشتند با ممانعت از فروش نفت و گاز كشور برايمان مشكلات جدي اقتصادي به وجود بياورند، اخيراً صندوق بين المللي پول از رشد اقتصادي 5.4 درصدي كشورمان طي سال گذشته ميلادي خبر داد.

گلناز پرتوي مهر |

در حالي كه تحريم كنندگان قصد داشتند با ممانعت از فروش نفت و گاز كشور برايمان مشكلات جدي اقتصادي به وجود بياورند، اخيراً صندوق بين المللي پول از رشد اقتصادي 5.4 درصدي كشورمان طي سال گذشته ميلادي خبر داد.
به گزارش خبرنگار«تعادل»، در حالي به اين رشد اقتصادي دست يافتيم كه بسياري از كشورهاي دنيا وضعيت خوبي به لحاظ اين شاخص ندارند. به‌طور مثال، كشورهاي در حال توسعه رشد 4.1 درصدي را در سال گذشته ميلادي تجربه كردند. بنابراين، ما نسبت به كشورهاي هم رده خود وضعيت بهتري داريم.
نظرات رمضانعلي سنگدويني، عضو كميسيون انرژي مجلس را در خصوص رشد اقتصادي كشورمان طي سال گذشته ميلادي كه بخش اعظمي از آن را مرهون صنايع نفت و گاز هستيم، در ادامه مي‌خوانيد.
سنگدويني در خصوص گزارش صندوق بين المللي پول مبني بر رشد اقتصادي 5.4 درصدي كشورمان طي سال گذشته ميلادي در گفت‌وگو با خبرنگار«تعادل»، خاطرنشان كرد: اين يك نكته مثبت است كه ما توانستيم با وجود تحريم به فروش نفت و گاز خود بپردازيم. اينكه موفق شديم از طريق فروش اين منابع به درآمد برسيم و رشد اقتصادي خود را بهبود ببخشيم، مزيت محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: شرايط تحريم مقتضيات خاص خودش را دارد. نكته مهم اين است كه بتوانيم ارز حاصل از فروش نفت و گاز را به كشور وارد كنيم و از آن بهره ببريم. نياز بود براي اين موضوع چاره‌انديشي داشته باشيم. 
عضو كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: با اتخاذ راهكارهايي توانستيم بخش زيادي از درآمد حاصل از فروش نفت و گازمان را به كشور وارد كنيم و اين موفقيت محسوب مي‌شود. 
سنگدويني گفت: نكته مهم ديگر اين است كه بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز در زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري كنيم به ويژه نياز است به توسعه زيرساخت‌هاي نفت و گاز بپردازيم. در زمينه نگه داشت مخازن، استخراج و توليد نياز به سرمايه‌گذاري داريم. 
وي ادامه داد: همكاري با پالايشگاه‌هاي فراسرزميني روش مناسبي است و به بازارسازي تضميني براي فروش نفت كشور منجر مي‌شود. كشورهاي توليدكننده نفت و گاز اين سياست را با جديت دنبال مي‌كنند و از منافعش بهره مي‌برند. استفاده از اين سياست در شرايط تحريمي روش درستي بود. به اجرا گذاشتن ديپلماسي فعال اقتصادي و سياسي در منطقه و فرامنطقه نيز تأثير بسزايي در ايجاد بستر براي فروش نفت و گاز كشور در شرايط تحريم داشت.
عضو كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: سياست بسيار درستي كه دنبال كرديم و نتيجه داد، اتكا به خود و استفاده حداكثري از توان داخلي و دانش بنياني كشور بود. اينكه يك خبر بسيار خوشحال كننده است كه وزارت نفت بيشترين استفاده را از دستاوردهاي دانش بنياني در كشور طي دو سال گذشته داشته است.
سنگدويني گفت: در راستاي استفاد از ظرفيت 
دانش بنيان‌ها در كشور به تصويب قوانيني در مجلس پرداختيم و تمامي زمينه‌ها را براي پيشبرد اين سياست ايجاد كرديم. مقام معظم رهبري نيز تأكيد شديدي بر استفاده از توان دانش بنيان‌ها در راستاي توسعه اقتصادي كشور دارند. 
وي تأكيد كرد: دولت فعلي تعاملات خوبي را با كشورهاي منطقه و فرامنطقه رقم زد و همين موضوع به ما در به فروش رساندن منابع نفت و گازمان در شرايط تحريمي بسيار كمك كرد. از اين طريق توانستيم به خنثي سازي تحريم‌ها بپردازيم و درآمد كسب كنيم.

ارسال نظر