بك‌هند ايران در زمين اسراييل

۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۰۱:۳۴:۵۳
کد خبر: ۳۱۰۳۹۸

 اگر رخدادها و رويارويي‌هاي منطقه خاورميانه را به يك بازي شبيه كنيم، مي‌توان گفت كه اسراييل تا قبل از واكنش اخير ايران در 14آوريل در حال بازي گلف بود. اسراييل از دل اين بازي هربار حفره‌اي را پيدا مي‌كرد و توپ را در آن مي‌انداخت. اما پس از واكنش مقتدرانه ايران عليه اسراييل، بازي گلف قبلي به بازي پينگ‌پنگ تغيير پيدا كرد. اسراييل سرويسي را در حمله به كنسولگري ايران نواخت و ايران بك‌هند قدرتمندي را در زمين صهيونيست‌ها خواباند و امتياز رالي را دريافت كرد.

محسن جلیلوند

 اگر رخدادها و رويارويي‌هاي منطقه خاورميانه را به يك بازي شبيه كنيم، مي‌توان گفت كه اسراييل تا قبل از واكنش اخير ايران در 14آوريل در حال بازي گلف بود. اسراييل از دل اين بازي هربار حفره‌اي را پيدا مي‌كرد و توپ را در آن مي‌انداخت. اما پس از واكنش مقتدرانه ايران عليه اسراييل، بازي گلف قبلي به بازي پينگ‌پنگ تغيير پيدا كرد. اسراييل سرويسي را در حمله به كنسولگري ايران نواخت و ايران بك‌هند قدرتمندي را در زمين صهيونيست‌ها خواباند و امتياز رالي را دريافت كرد. برخي تحليلگران معتقدند، نتانياهو بازي را نيمه كاره رها نكرده و آن را را ادامه مي‌دهد. اما اينكه در چه حد و اندازه‌اي حركت بعدي را آغاز مي‌كند، معلوم نيست. اما مشخص است كه بازي پينگ‌پنگ با پيروزي ايران تمام شد و دو طرف زين پس در زمين شطرنج بازي مي‌كنند.اگر قرار باشد ابعاد واكنش اسراييل را بررسي كنيم، مي‌توان در 3بخش نظامي، سياسي و تبليغاتي بحث را دنبال كرد. آثار بُعد سياسي اين روزها در حال نمايان شدن است. فشاري كه قبلا در نوار غزه روي اسراييل وجود داشت، هنوز ادامه دارد، هرچند توجه‌ها كمي به سمت رويارويي احتمالي ايران و اسراييل معطوف شده است. نتايج تحركات نظامي دو طرف هنوز به روشني نمايان نشده است. هرچند مشخص است كه حمله كوبنده ايران به خاك اسراييل باعث سرگيجه اسراييل شده است. آخرين بخش از اين رويارويي به عرصه تبليغاتي مربوط است. بُرد در زمين تبليغات با ايران بوده است. ايران در جنگ روايت‌ها توانسته روايت مد‌نظر خود را تثبيت كند. افكار عمومي جهاني هم اسراييل را جنايتكار، نسل‌كش و كودك‌كش مي‌داند. در هفته دوم پس از آغاز مناقشه حماس با اسراييل گفتم اين رويداد خاورميانه و جهان را وارد عصر جديدي مي‌كند. اين حركت آغاز شده است و جهان وارد دوره تازه‌اي شده است. مواجهه ايران و اسراييل تا مدت زمان نامشخصي تداوم دارد، اين هماوردي باعث شده است حوزه درگيري منطقه‌اي كه تا مدتي قبل بين محور مقاومت و اسراييل و غرب ادامه داشت، به صورت اسراتژيك درآيد. اگر قرار باشد يك برنده براي همه اين مباحث در نظر بگيريم، روسيه برنده اصلي است كه توجه‌ها را از اوكراين و شرق اروپا متوجه خاورميانه مي‌بيند. در اين ميان، نتانياهو وارد قمار خطرناكي در منطقه شده است، قماري كه ممكن است تبعات جبران‌ناپذيري براي اسراييل داشته باشد. مناقشه اسراييل و حماس كه قبلا يك موضوع محلي بود امروز در كليت خاورميانه جريان يافته است. با ورود موضوع به مختصات خاورميانه مشخص مي‌شود كه پاي قدرت‌هاي جهاني نيز به ميدان باز مي‌شود. اين رويارويي ميان قدرت‌ها را مي‌توان در نشست يكشنبه شب ديد؛ تقابلي كه ميان روسيه و چين از يك طرف و امريکا و اروپا از سوي ديگر قابل مشاهده بود. در اين ميان ايران هشدار شديد‌اللحني داشته كه اسرایيل در صورت هر ماجراجويي تازه‌اي بايد منتظر برخورد سخت ايران باشد. نتانياهو هم منتظر اين فرصت بود تا پاي ايران را به مناقشه باز كند. سون تسو نويسنده كتاب قديمي هنر جنگ مي‌گويد، اگر با دشمني وارد جنگ مي‌شوي مستقيما به خودش حمله نكن به استراتژي دشمن حمله كند. ژنرال قرن 19كارل كلازويچ نويسنده كتاب درباره جنگ اما مي‌گويد وقتي با دشمن روبه‌رو مي‌شوي، تلاش كن بازي‌هاي متفاوتي را در پيش بگيري. به نظر می‌رسد دشمنان ايران در حال حمله به استراتژي‌هاي ايران هستند. امروز خبر رسيد كه انگليس يك ملك ايران را با قيمت 800ميليون دلار تصرف كرده و آن را براي خسارت قرارداد كرسنت به امارات واگذار مي‌كنند. اين نوع تصميمات نشان مي‌دهد، دشمنان زمين تازه‌اي را براي حمله به ايران انتخاب كرده‌اند. ايران هم بايد مراقب باشد و هوشمندانه زمين بازي مختص خود را شناسايي كرده و از قلمروي مورد نظر خود بازي طرف‌هاي مقابل را مهار كند. در يك چنين فضايي افكار عمومي ايران و جهان در انتظار رخدادهاي آتي و احتمالات بعدي هستند تا مشخص شود نهايتا كدام حريف از اين بازي شطرنج پر پيچ و تاب سربلند و پيروز بيرون مي‌آيد. 

ارسال نظر