ميزان پرشدگي سدهاي كشور به ۵۸ درصد رسيد

۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۰۰:۰۲:۰۸
کد خبر: ۳۰۹۵۸۸

سخنگوي صنعت آب در خصوص وضعيت سدهاي كشور گفت: ميزان پرشدگي سدها بسته به تمركز بارش در مناطق مختلف كشور متفاوت است، اما در حال حاضر با بهبود نسبي در بارش‌هاي اخير در شرايط مساوي با سال گذشته، ۵۸ درصد مخازن سدهاي كشور پر است.

سخنگوي صنعت آب در خصوص وضعيت سدهاي كشور گفت: ميزان پرشدگي سدها بسته به تمركز بارش در مناطق مختلف كشور متفاوت است، اما در حال حاضر با بهبود نسبي در بارش‌هاي اخير در شرايط مساوي با سال گذشته، ۵۸ درصد مخازن سدهاي كشور پر است. به گزارش تسنيم به نقل از شركت مديريت منابع آب ايران، «فيروز قاسم‌زاده» خاطرنشان كرد: ميزان پرشدگي سدهاي كشور با بهبود نسبي در بارش‌هاي اخير در شرايط مساوي با سال گذشته قرار گرفت و 58 درصد مخازن سدهاي كشور در حال حاضر پر است. وي ادامه داد: از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، بارش كشور بر اساس شبكه ايستگاه‌هاي مبناي وزارت نيرو، داراي كاهش 17 درصدي نسبت به شرايط نرمال است و همين امر در كنار تدوام چهار سالِ كم‌بارش، باعث كاهش 11 درصدي ورودي به مخازن سدهاي كشور نسبت به سال گذشته شده است. سخنگوي صنعت آب با اشاره به اينكه ميزان پرشدگي سدها بسته به تمركز بارش در مناطق مختلف كشور متفاوت است افزود: اين تفاوت بارش به نوعي است كه حدود 20 درصد سدهاي مهم كشور داراي پرشدگي بالاي 90 درصد هستند و حدود 25 درصد سدها زير 20 درصد پرشدگي دارند. وي خاطرنشان كرد: سدهاي استان تهران در حال حاضر داراي 16 درصد پرشدگي بوده و با كاهش 9 درصدي نسبت به سال گذشته مواجه هستند؛ لذا مديريت مصرف و صرفه‌جويي در آب براي شهروندان تهراني توصيه مي‌شود.

ارسال نظر