هوش مصنوعي باعث افزايش تقاضا براي گاز امريكا مي‌شود

۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۰۱:۰۰:۱۱
کد خبر: ۳۰۹۵۱۴

توليدكنندگان گاز طبيعي امريكا بر اين باورند كه با تقاضاي رو به رشد براي برق از سوي ديتاسنترها و فناوري‌هاي هوش مصنوعي، نقشي براي ايفا كردن دارد.

توليدكنندگان گاز طبيعي امريكا بر اين باورند كه با تقاضاي رو به رشد براي برق از سوي ديتاسنترها و فناوري‌هاي هوش مصنوعي، نقشي براي ايفا كردن دارد.
به گزارش ايسنا، مديران توليدكنندگان گاز امريكايي به روزنامه فايننشيال تايمز گفتند: در حالي كه اكثر شركت‌هاي بزرگ فناوري به دنبال نيروي خورشيدي يا بادي براي تامين نيروي مورد نياز براي توسعه هوش مصنوعي و ديتا سنترهاي خود هستند، تجديدپذيرها به تنهايي براي پوشش تقاضاي رو به رشد براي برق كافي نيستند.
به گفته مديران صنعت گاز امريكا، گاز طبيعي كه در حال حاضر در ۴۳.۱ از توليد برق سهم دارد، همچنان بخش زيادي از تقاضاي امريكا براي برق را پوشش خواهد داد زيرا تاسيسات تجديد پذير به توليد برق پشتيبان نياز دارند.
توبي رايس، مديرعامل شركت گاز طبيعي EQT به اين روزنامه گفت: ما واقعا بازار نوظهوري با گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي) داريم اما بازار نوظهور جديدي داريم كه افراد به همان اندازه درباره آن هيجان دارند. مصرف برق ديتاسنترها به اندازه‌اي زياد است كه نيروگاه‌ها و رگولاتورهاي امريكايي، پيش بيني خود از اوج مصرف برق در دهه‌هاي آينده را بازبيني كرده و بالاتر برده‌اند.
پس از گذشت بيش از يك دهه ثابت ماندن مصرف برق در امريكا، رونق هوش مصنوعي و تراشه و ساير توليد فناوري، باعث بالاتر رفتن تقاضا براي برق در امريكا شده است.
شركت مشاوره «گريد استراتژيز» گزارشي را در اوايل سال ميلادي جاري منتشر كرد كه در آن داده‌هاي حاصل از يافته‌هاي نظارتي شركت‌هاي برق را تحليل مي‌كرد. بررسي اين شركت نشان داد در طول سال گذشته، برنامه‌ريزان شبكه، با توجه به سرمايه‌گذاري در تاسيسات توليدي، صنعتي و ديتاسنترهاي جديد، پيش بيني رشد بار ۵ ساله را تقريبا دو برابر كرده‌اند.
در اين گزارش آمده است: شبكه برق امريكا براي رشد بار قابل توجه، آماده نيست و جهش اخير ديتاسنترها و توسعه صنعتي باعث افزايش ناگهاني و شوكه كننده انتظارات درباره رشد بار ۵ ساله شده است.
بر اساس گزارش اويل پرايس، مديران ارشد توليدكنندگان گاز طبيعي امريكا، افزايش تقاضا براي برق و رونق صادرات ال‌ان‌جي را دو عامل كليدي مي‌دانند كه تقاضا براي محصول آنها را در سال‌هاي آينده حفظ مي‌كند.

ارسال نظر