سامانه جامع تجارت اعلام كرد

جزييات جديد از ثبت سفارش از «محل صادرات خود»

۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۰۰:۴۰:۰۵
کد خبر: ۳۰۸۶۵۴

سامانه جامع تجارت، جزييات جديد ارسال اطلاعات ثبت سفارش‌ها از محل صادرات خود به گمرك را اعلام كرد.

سامانه جامع تجارت، جزييات جديد ارسال اطلاعات ثبت سفارش‌ها از محل صادرات خود به گمرك را اعلام كرد. روز گذشته سامانه جامع تجارت در اطلاعيه‌اي در مورد نحوه ارسال اطلاعات ثبت‌سفارش‌هاي از محل صادرات خود، اعلام كرد: پيرو تصميم سازمان توسعه تجارت ايران، از ابتداي سال ۱۴۰۳ اطلاعات ثبت سفارش‌هاي داراي محل تأمين ارز «از محل صادرات خود»، تنها در صورتي براي گمرك ايران ارسال خواهد شد كه داراي «حداقل يك رديف منشأ ارز تأييد شده توسط بانك مركزي» باشند. حدود 6 روز قبل هم سامانه جامع تجارت در اطلاعيه‌اي جزييات تغيير رويه محاسبه سقف رتبه‌بندي پرونده‌هاي ثبت سفارش اعلام كرد. براساس آن اطلاعيه، از هفته گذشته پرونده‌هاي ثبت‌سفارشي كه سازمان مجوزدهنده ارزي آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت يا جهاد كشاورزي بوده به استثناء سه مورد مشمول بررسي سقف رتبه‌بندي خواهند بود. مورد اول، حالت ثبت سفارش «دستگاه اجرايي و قرارداد با دستگاه اجرايي» است. مورد دوم، نوع عمليات ارزي «بدون انتقال ارز» و مورد سوم، پرونده‌هايي كه همه رديف تعرفه‌هاي آنها در فهرست كالاهاي معاف از سقف رتبه‌بندي قرار داشته باشد.  در ضمن پرونده‌هايي كه محل تامين ارز آنها «از محل صادرات خود» است؛ در صورت كافي نبودن باقيمانده سقف كاربر، پرونده به ميزان باقيمانده از سقف كاربر استفاده كرده و مابقي ارزش پرونده از بررسي سقف رتبه‌بندي مستثني خواهد شد.

ارسال نظر