ملاك قيمت بليت هواپيما مصوبه خردادماه است

۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۰۱:۵۴:۴۲
کد خبر: ۳۰۴۶۷۱

مديركل بازرسي مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي گفت: در گشت بازرسي از فرودگاه مهرآباد و پس از بازرسي از دفاتر فروش شركت‌هاي هواپيمايي، ٩ شركت متخلف در فروش بليت شناسايي و به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شدند تا تخلف اين شركت‌هايي كه نرخ مصوب بليت را رعايت نكرده‌اند، پيگيري گردد و رأي متناسب با تخلف شركت‌هاي متخلف صادر مي‌شود.

مديركل بازرسي مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي گفت: در گشت بازرسي از فرودگاه مهرآباد و پس از بازرسي از دفاتر فروش شركت‌هاي هواپيمايي، ٩ شركت متخلف در فروش بليت شناسايي و به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شدند تا تخلف اين شركت‌هايي كه نرخ مصوب بليت را رعايت نكرده‌اند، پيگيري گردد و رأي متناسب با تخلف شركت‌هاي متخلف صادر مي‌شود. حسين مذنب، مديركل بازرسي مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي در گفت‌وگو با ايلنا درباره اقدام برخي از شركت‌هاي هواپيمايي نسبت به افزايش قيمت بليت تاكيد كرد: هرگونه تغيير بليت هواپيما براساس مصوبه شوراي عالي هواپيمايي خواهد بود و در حال حاضر هم ملاك قيمت‌گذاري، نرخ ابلاغي سازمان هواپيمايي در خرداد ماه سال جاري است.
وي با اشاره به نظارت‌هاي جدي وزارت راه و شهرسازي به منظور كنترل قيمت بليت هواپيما گفت: در گشت بازرسي مشترك با حضور نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، پليس امنيت اقتصادي و سازمان تعزيرات حكومتي از فرودگاه مهرآباد پس از بازرسي از دفاتر فروش شركت‌هاي هواپيمايي، ٩ شركت متخلف در فروش بليت شناسايي و به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شدند تا تخلف اين شركت‌هايي كه نرخ مصوب بليت را رعايت نكرده‌اند، پيگيري گردد و رأي متناسب با تخلف شركت‌هاي متخلف صادر مي‌شود.
مديركل بازرسي مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه همچنان ملاك قيمت‌گذاري بليت دامنه قيمتي مصوب خرداد ماه است، ادامه داد: هر گونه قيمت‌گذاري خارج از نرخ مصوب تخلف محسوب مي‌شود و ‌هر شركت هواپيمايي كه گران‌فروشي كند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.

ارسال نظر