پايان چشم‌انتظاري براي مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت

۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۰۱:۲۳:۰۴
کد خبر: ۳۰۴۱۶۰

مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت به صورت حضوري و الكترونيكي بر اساس مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نحوه برگزاري مجامع الكترونيكي تشكيل مي‌گردد. شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است سامانه الكترونيكي جهت برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت و همچنين تعيين نحوه حضور در مجامع از سوي سهامداران شركت‌هاي مذكور را فراهم آورد.

۷ آذر ماه سرانجام نحوه برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت بعد از مدت‌ها بلاتكليفي تصويب و اعلام شد. برگزاري مجامعي كه جزييات آن به شرح زير است:

مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت به صورت حضوري و الكترونيكي بر اساس مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نحوه برگزاري مجامع الكترونيكي تشكيل مي‌گردد. شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است سامانه الكترونيكي جهت برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت و همچنين تعيين نحوه حضور در مجامع از سوي سهامداران شركت‌هاي مذكور را فراهم آورد.

سهامداران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني موظف هستند در راستاي اجراي ماده ۹۹ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و لزوم دريافت ورقه ورود به جلسه توسط سهامداران، تا روز قبل از برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، نحوه حضور خود در مجامع مزبور را در سامانه الكترونيكي موضوع بند ۱-۱ اين مقرره، به نحو اصالت يا از طريق نماينده، تعيين و اعلام نمايند. سهامداران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در صورت تمايل به حضور از طريق نماينده در مجمع، موظفند نماينده خود را در سامانه الكترونيكي موضوع بند ۱-۱ اين مقرره، به يكي از انحاء ذيل تعيين نمايند:

 

تعيين نماينده با ارايه وكالتنامه رسمي

تعيين نماينده با ثبت در سامانه از ميان شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني يا ساير اشخاص سجامي شده.

در صورت عدم تعيين نحوه حضور در مجمع توسط سهامدار غيرمستقيم سهام عدالت در بازه زماني موضوع بند ۱-۱، حق رأي سهامدار مزبور توسط شركت تعاوني عدالت شهرستاني واجد شرايط به نيابت از وي حداكثر به ميزان سهامداري سهامداران غير مستقيم آن شهرستان، اعمال مي‌گردد. اين نيابت صرفاً جهت حضور و اعمال حق رأي در مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است كه تا ابتداي شهريور ۱۴۰۳ برگزار شود.

تبصره: شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني موضوع بند فوق، بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف) آخرين مجمع عمومي عادي سالانه منتهي به سال‌هاي مالي ۱۴۰۰ يا ۱۴۰۱ با حصول حدنصاب ۲۰ درصد از اعضاي شركت تعاوني عدالت شهرستاني حسب تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شده باشد.

ب) صورت جلسه مجمع فوق الذكر با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز نزد مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده باشد.

شركت‌هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت ملزم هستند با ايجاد امكانات لازم و اطلاع‌رساني مناسب بر اساس قوانين و مقررات بخش تعاون مجامع دو مرحله‌اي خود را برگزار و به تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برسانند. هزينه‌هاي قابل قبول اين فرآيند پس از تصويب مجمع عمومي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و تأييد كميته عالي نظارت بر سهام عدالت قابل تأديه خواهد بود. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مجازند جهت برگزاري مجامع مبالغي را به‌صورت علي‌الحساب با پيشنهاد كانون سهام عدالت و تأييد سازمان بورس به تعاوني‌هاي شهرستاني سهام عدالت پرداخت نمايد.

در راستاي اجراي جزو ۱-۱ بند ۱ نحوه برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف حداكثر سه ماه از ابلاغ اين مصوبه فهرست تعاوني‌هاي واجد شرايط موضوع تبصره جزو ۳-۱ بند ۱ را به شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ارايه نمايد.

كميته عالي نظارت بر سهام عدالت (مصوب 16/3/1402 شوراي عالي بورس) بر فرآيند برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت، نظارت مي‌نمايد.

برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت، براساس اين مقرره در چند فاز در سطح كشور اجرا گردد كه از دو استان در فاز نخست آغاز مي‌گردد.

با توجه به بند ۱ مصوبات اين صورتجلسه بند ۲ مصوبه مورخ 14/11/1399، قسمت ب بند ۲ مصوبه 15/4/1400 و جزء‌هاي ۴ و ۶ بند ۱ مصوبه 17/1/1400 ملغي گرديد.

جزء ۵ بند ۱ مصوبه مورخ 17/1/1400 به شرح ذيل اصلاح گرديد: «ثبت‌نام متقاضيان عضويت در هيات‌مديره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني جهت بررسي صلاحيت حرفه‌اي، عمومي و اختصاصي آنها برابر با الزامات موجود، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار احراز و تأييد شده و مشخصات آنها جهت اطلاع عموم منتشر و به ترتيب حروف الفبا در سامانه برگزاري مجمع الكترونيكي درج شده باشد.»

جزء ۲ مصوبه مورخ 7/2/1400 به شرح ذيل اصلاح گرديد: هيات‌مديره شركت مكلف است اطلاعيه دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده جهت انتخاب اعضاي هيات‌مديره را حداقل ۱۰ روز پيش از تاريخ برگزاري و تشكيل مجمع جهت بارگذاري در سامانه اطلاع‌رساني ناشران (كدال) به سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه اوراق بهادار ارسال نمايد.

 

سهام عدالت

برگزاري مجامعي كه روند برگزاري آن از سال ۹۹ متوقف شده! و در اين خصوص رييس سازمان بورس مجيد عشقي مي‌گويد: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشكالاتي در ساماندهي برگزاري مجامع شركت‌ها اتفاق افتاد كه باعث شد روند برگزاري مجامع اين شركت‌ها متوقف شود. از سال ۹۹ هيات‌مديره اين شركت‌ها تجديد نشده و همان هيات‌مديره كه مدت ماموريت‌شان تمام شده در اين شركت‌ها حضور دارند. بعد از آنكه مردم در سال ۹۹ روش مديريت سهام عدالت خود را انتخاب كردند در انتخاب اعضاي هيات‌مديره هيچ نقشي نداشته‌اند. سال ۱۴۰۰ تصميماتي توسط شوراي عالي بورس و وزارت اقتصاد اتخاذ شد كه از برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه اعضاي هيات‌مديره آنها توسط دولت تعيين مي‌شود جلوگيري شد و به درستي جلوي اين كار گرفته شد و مجامع اينها برگزار نشد.

مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالتي، براي سهامداراني است كه روش غير مستقيم را برگزيده‌اند و بر اساس آمار اعلامي از سوي سازمان بورس در حال حاضر بالغ بر ۵۰ ميليون نفر، سهامدار سهام عدالت هستند كه حدود ۲۰ ميليون نفر به صورت مستقيم و ۳۰ ميليون نفر به صورت غير مستقيم از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، سهام عدالت خود را مديريت مي‌كنند.

۳۰ ميليون سهامدار چشم انتظاري كه براي تعيين تكليف وضعيت نماد‌هاي استاني روزشماري مي‌كنند. حالا با انتشار آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده شركت سرمايه‌گذاري استان خراسان شمالي با نماد وسخراش (وخاش) زنگ برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت نواخته شده است. در همين راستا، ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شوراي عالي بورس مصوبه‌اي را داشته است كه بر اساس آن مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت برگزار شود در واقع اقدامات هم در راستاي همان مصوبه شوراي عالي بورس است.

اين مقام مسوول در ادامه بيان كرد: اولين استاني هم كه بناست مجامع خود را برگزار كند خراسان شمالي است كه آگهي خود را روي سامانه كدال منتشر كرده است. مجامع هم بناست از طريق سامانه ديما كه متولي آن شركت سپرده‌گذاري است برگزار شود و يعني اين امكان فراهم است كه افراد به شكل الكترونيكي در مجمع هم حضور داشته باشند.

او در پاسخ به اين پرسش كه چه كساني مي‌توانند در اين مجمع شركت كنند؟ بيان كرد: سهامداران شركت سرمايه‌گذاري استاني مي‌توانند در مجمع مشاركت كنند و اين مجمع براي خراسان شمالي ۲۳ بهمن برگزار مي‌شود. براي استان‌هاي ديگر هم به تدريج آگهي دعوت منتشر خواهد شد.

او در پاسخ به اين پرسش كه اگر سهامداري امكان حضور الكترونيكي و عادي در مجمع را نداشت چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟ گفت: سهامدار مي‌تواند وكالت به شركت تعاوني شهرستاني خودش دهد تا شركت تعاوني به وكالت از فرد در مجمع حضور پيدا كند.

پيش از اين حميد رضا دانش كاظمي عضو شوراي عالي بورس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: طبق مصوبه شوراي عالي بورس تا ابتداي شهريور سال ۱۴۰۳ كل مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت بايد برگزار شود.

 

حضور در مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري  استاني سهام عدالت چه اهميتي دارد؟

اما حضور سهامداران در مجامع استاني سهام عدالت چه اهميتي دارد؟ در اين راستا اكبر ادهم كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بيان كرد: سهامداران با حضور در مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت مي‌توانند علاوه بر كسب آگاهي از شرايط و وضع موجود بر اساس ميزان مالكيت خود در تصميم‌گيري‌ها موثر باشند و اعمال نظر كنند. علاوه بر اين مي‌توانند با پرسش و پاسخ از ابهامات آگاه شوند و نظرات خود را مطرح كنند.

در ادامه هم جعفري مي‌گويد: سهامداران مي‌توانند با حضور در مجامع شركت‌هاي استاني سهام عدالت به ميزان مالكيت خودشان اعمال راي كنند و اگر سوالي داشته باشند بپرسند و نسبت به دارايي خود اعمال اختيار كنند. گفتني است، برگزاري مجامع شركت‌هاي استاني سهام عدالت كه مدت‌ها بلاتكليف بوده، بناست تا پايان شهريور ۱۴۰۳ برگزار شود حالا بايد منتظر ماند و ديد چگونه برگزاري مجامع اين شركت‌ها به ايستگاه پاياني خود مي‌رسد؟

ارسال نظر