اجراي طرح باروري ابرها در استان مركزي هدفگذاري شد

۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - ۰۱:۳۳:۵۷
کد خبر: ۳۰۴۰۲۵

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان مركزي گفت: اجراي طرح باروري ابرها به عنوان يك پروژه تحقيقاتي در اين استان از سوي مسوولان امر هدفگذاري شده است.

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان مركزي گفت: اجراي طرح باروري ابرها به عنوان يك پروژه تحقيقاتي در اين استان از سوي مسوولان امر هدفگذاري شده است.  عزت‌الله آمري اظهار كرد: بر اساس اعلام نظر كارشناسان هوا، ميزان بارندگي پاييز فوق نرمال است اما با توجه به اينكه خشكسالي و ترسالي دو روي يك سكه بوده و امكان كاهش بارش‌ها نيز وجود دارد در اين راستا اصلاح الگوي بهينه مصرف بايد مدنظر ويژه قرار گيرد. مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان مركزي گفت ۸۰ درصد منابع آب اين استان متكي به آب‌هاي زيرزميني است و بايد اذعان داشت كه آبخوان‌هاي زيرزميني شكننده بوده و اكنون ۸۰ درصد از ذخاير آب آبخوان‌ها به اتمام رسيده است. آمري ادامه داد: سدهاي استان مركزي نيز وضعيت مناسبي ندارد و اميد است به واسطه بارش‌ها ذخاير منابع آبي سطح‌ها را شاهد باشيم. وي با اشاره به اينكه طرح‌هاي مناسبي از وزارت نيرو در حال انجام است، گفت: در مكان‌هايي كه ظرفيت آبخوان‌ها خالي است و هيچ ظرفيت آبي براي بهره وري وجود ندارد بايد به اجبار آب از دريا منتقل بود. آمري افزود: طرح باروري ابرها به عنوان يك طرح تحقيقاتي در تمام كشورها انجام مي‌شود كه امسال اجراي اين طرح در استان هدفگذاري شده است.

ارسال نظر