پوشش آبرساني روستايي در كشور از ۸۶ درصد عبور كرد

۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۰۰:۴۱:۵۱
کد خبر: ۳۰۳۹۱۴

ميزان جمعيت تحت پوشش آب تا پايان مهر ماه امسال در بخش شهري به ۹۹.۹ درصد و در بخش روستايي به ۸۶.۸۴ درصد رسيد. به گزارش ايرنا از وزارت نيرو، بر اساس جديدترين گزارش دفتر اطلاعات و امنيت فضاي مجازي وزارت نيرو، تعداد مشتركان آب در بخش شهري تا پايان مهر امسال ۱۸ ميليون و ۵۰۹ هزار، و در بخش روستايي ۶ ميليون و ۳۹۱ هزار مشترك را شامل مي‌شود.

ميزان جمعيت تحت پوشش آب تا پايان مهر ماه امسال در بخش شهري به ۹۹.۹ درصد و در بخش روستايي به ۸۶.۸۴ درصد رسيد. به گزارش ايرنا از وزارت نيرو، بر اساس جديدترين گزارش دفتر اطلاعات و امنيت فضاي مجازي وزارت نيرو، تعداد مشتركان آب در بخش شهري تا پايان مهر امسال ۱۸ ميليون و ۵۰۹ هزار، و در بخش روستايي ۶ ميليون و ۳۹۱ هزار مشترك را شامل مي‌شود. بر اساس جدول وضعيت تأسيسات آب، طول شبكه توزيع آب به ترتيب در بخش شهري و روستايي ۱۶۹ هزار و ۶ كيلومتر، و ۱۸۵ هزار و ۷۰۵ كيلومتر است طول خطوط انتقال آب در بخش شهري ۳۱ هزار و ۹۱۳ كيلومتر و در بخش روستايي ۱۱۵ هزار و ۸۲۲ كيلومتر است. بر اساس آخرين آمار از تعداد مخازن آب، در حوزه شهري ۵۲۸۴ واحد و با ظرفيت ۱۷ ميليون و ۱۱۳ هزار مترمكعب و در حوزه روستايي ۳۰ هزار و ۷۸۳ واحد با ظرفيت ۴ ميليون و ۵۷۰ هزار مترمكعب مخزن آب به ثبت رسيده است اما تا پايان مهر امسال ۱۷۰ تصفيه‌خانه آب در مدار قرار دارد كه ظرفيت آن برابر با ۱۵ ميليون و ۷۱۱ هزار مترمكعب در روز است و ظرفيت اسمي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در مدار نسبت به پايان مهر سال گذشته ۲.۷۳ درصد افزايش داشته است. تعداد مشتركان فاضلاب نسبت به پايان مهر سال گذشته ۱.۴۱ درصد افزايش داشته و طول خطوط انتقال فاضلاب نسبت به پايان مهر ۱۴۰۱ نيز ۰.۲۳ درصد افزايش داشته است. بر اساس اين گزارش: در بخش شهري، انشعاب آب (تعداد مشتركان آب) ۱.۹۲ درصد، طول شبكه توزيع آب ۰.۶۵، ظرفيت اسمي تصفيه‌خانه‌هاي در مدار ۱.۱۶ درصد و آب توليدي (مجموع آب توليدي زيرزميني و سطحي) ۲.۷۶ درصد نسبت به پايان مهر سال گذشته افزايش داشته است. در بخش روستايي نيز انشعاب آب (تعداد مشتركان آب) در همين بازه زماني ۳.۱۱ درصد و حجم مخازن آب ۱.۲۸ درصد افزايش‌يافته است. ميزان جمعيت تحت پوشش آب تا پايان مهر امسال در بخش شهري به ۹۹.۹ درصد و در بخش روستايي به ۸۶.۸۴ درصد رسيد.

ارسال نظر