بيش از ۱۶۰ هزار درخواست مهريه ثبت شد

۱۴۰۲/۱۰/۱۱ - ۰۱:۱۵:۲۲
کد خبر: ۳۰۳۷۴۳

معاون امور اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: از ابتداي امسال تاكنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهريه در حوزه اجراييه شعب سراسر كشور ثبت شده و از اين تعداد، ۱۴۰ هزار و ۳۰۲ فقره پرونده رسيدگي و مختومه شده است.

معاون امور اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: از ابتداي امسال تاكنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهريه در حوزه اجراييه شعب سراسر كشور ثبت شده و از اين تعداد، ۱۴۰ هزار و ۳۰۲ فقره پرونده رسيدگي و مختومه شده است. سيد صادق سعادتيان درباره وصول مطالبات مهريه توسط زوجه اظهار داشت:در آمار پرونده‌هاي اجراييه مهريه از نظر پرونده‌هاي تشكيل شده يك درصد كاهش و از نظر پرونده‌هاي مختومه سه درصد افزايش نسبت به سال قبل شاهد هستيم. او تصريح كرد: مهريه حق است و هر زمان كه زوجه بخواهد مي‌تواند براي مطالبه آن درخواست بدهد و اكنون زوجه براي درخواست مهريه بايد در هر دفتر اسناد رسمي ازدواج كه واقعه عقد ازدواج در آنجا ثبت شده باشد مراجعه كند و در واقع، نيازي به مراجعه به دواير اجراي ثبت يا مراجع قضايي در وهله نخست وجود ندارد بلكه پس از صدور اجراييه بايد به دواير اجراييه همان شهرستان مراجعه شود. سعادتيان ادامه داد: پس از ثبت درخواست صدور اجراييه از طريق دفتر اسناد رسمي ازدواج، اين درخواست به صورت الكترونيك در كارتابل اجراي اسناد رسمي قرار مي‌گيرد و از تاريخ صدور اجراييه، مديون (زوج) ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت دِين خود اقدام كند در غير اين صورت با درخواست بستانكار (زوجه)، اموال مديون اعم از منقول، غيرمنقول و حساب‌هاي بانكي و سهام و اوراق بهادار مديون در بورس و هر آنچه از اموال وي كه ارزش ريالي داشته باشد، شناسايي مي‌شود. پس از ثبت درخواست صدور اجراييه از طريق دفتر اسناد رسمي ازدواج، اين درخواست به صورت الكترونيك در كارتابل اجراي اسناد رسمي قرار مي‌گيرد و از تاريخ صدور اجراييه، مديون (زوج) ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت دِين خود اقدام كند

ارسال نظر