تشكري هاشمي: فقط ۷ درصد بودجه مصوب براي اورهال قطارهاي مترو به ثبت رسيده است

عقب‌ماندگي شهرداري در تحقق وعده‌هاي حمل‌ونقلي

۱۴۰۲/۱۰/۰۷ - ۰۰:۵۸:۳۵
کد خبر: ۳۰۳۴۷۱

رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران ضمن انتقاد از عقب‌ماندگي شديد شهرداري در عمل به وعده‌هاي ارايه‌شده در زمينه توسعه، نوسازي و بازسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي پايتخت در سال ۱۴۰۲ گفت: در ۹ ماه ابتدايي امسال، فقط حدود ۷ درصد از بودجه سالانه مصوب شورا براي اورهال قطارهاي مترو به صورت وضعيت تبديل شده و در سامانه كنترل پروژه به ثبت رسيده است.

رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران ضمن انتقاد از عقب‌ماندگي شديد شهرداري در عمل به وعده‌هاي ارايه‌شده در زمينه توسعه، نوسازي و بازسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي پايتخت در سال ۱۴۰۲ گفت: در ۹ ماه ابتدايي امسال، فقط حدود ۷ درصد از بودجه سالانه مصوب شورا براي اورهال قطارهاي مترو به صورت وضعيت تبديل شده و در سامانه كنترل پروژه به ثبت رسيده است. به گزارش ايلنا، براساس وعده مديران شهري، قرار بود در سال جاري حداقل يك هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جديد وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومي پايتخت شود و همچنين براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده، بنا بود كه در طول سال جاري صدها اتوبوس بازسازي و ده‌ها رام قطار مترو اورهال شود و به ناوگان اتوبوسراني و قطار شهري پايتخت بازگردد، ولي مطابق آمارهاي ارايه‌شده توسط «سيد جعفر تشكري هاشمي»، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر، با وجود گذشت ۹ ماه از شروع سال جاري، شهرداري به قسمت اندكي از وعده‌هاي حمل‌ونقلي خود امسال عمل كرده است. به نحوي كه طبق گزارشي كه تشكري هاشمي هفته گذشته در صحن علني پارلمان شهري پايتخت قرائت كرد، از ابتداي فروردين تا پايان آذر ۱۴۰۲، تنها حدود ۲۹۵ دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حمل‌ونقل عمومي تهران اضافه شده و براي حدود ۴۰ درصد بودجه توسعه خطوط متروي تهران قرارداد بسته شده است؛ همچنين براساس اين گزارش، در ۹ ماه ابتدايي امسال، فقط حدود ۱۵ درصد از اعتبارات پيش‌بيني‌شده در مصوبه بودجه سالانه شهرداري تهران براي بازسازي واگن‌هاي مترو اختصاص يافته و طي اين مدت، تنها ۱۳ رام قطار درون‌شهري و ۲ واگن دوطبقه خط ۵ مترو اورهال شده‌اند. ضمن اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون فقط كمتر از ۱۳ درصد از بودجه پيش‌بيني‌شده براي بازسازي اساسي اتوبوس‌ها به‌كار گرفته شده و تنها ۱۶۵ دستگاه اتوبوس قديمي از طريق اورهال به ناوگان پايتخت بازگشته است.

 

فاصله زياد بين وعده و عمل

آمارهاي ديگري كه توسط رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران ارايه‌شده نيز به شكل مشابهي از عقب‌ماندگي شديد مديريت شهري تهران در عمل به تكاليف گوناگون تعيين‌شده براي شهرداري در حوزه حمل‌ونقل عمومي در مصوبه بودجه ۱۴۰۲ حكايت دارد و در چنين شرايطي سوال مهم اين است كه با توجه به اظهارات مسوولان مديريت شهري پايتخت مبني بر اينكه درآمدهاي شهرداري در سال جاري هم مانند سال گذشته، مازاد بر بودجه مصوب بوده است، چرا پس از گذشت بيش از ۹ ماه از شروع سال ۱۴۰۲، شاهد فاصله زياد بين وعده‌هاي ابتدايي مديران شهرداري تهران با ميزان تحقق عملي آنها هستيم؟ پاسخ اين پرسش را از تشكري هاشمي جويا شديم و او نيز در همين رابطه به ايلنا توضيح داد: وقتي شوراي شهر رديفي را براي امر مشخصي در بودجه سنواتي مديريت شهري به تصويب مي‌رساند، در گام نخست، معاونت برنامه‌ريزي شهرداري تهران با واحد زيرمجموعه مديريت شهري كه قرار است آن كار را انجام دهد، موافقتنامه امضا مي‌كند و سپس عمليات تخصيص بودجه به آن واحد انجام مي‌شود. بعد از تخصيص بودجه نيز واحد مجري طرح موظف است كه قراردادهاي مربوط به اجراي آن كار را با بخش‌هاي عمومي يا خصوصي ذي‌ربط منعقد كند و برنامه‌ها را به گونه‌اي پيش ببرد تا بودجه مربوط به اقدام يا پروژه مد نظر در مهلت قانوني مربوطه يعني تا پايان سال شمسي جذب شود و تكليف تعيين‌شده از مجراي قانوني يعني انعقاد قرارداد با شركت‌هاي واجد شرايط و رعايت قانون معاملات يعني انجام مزايده يا مناقصه طبق آيين‌نامه معاملاتي، اجرايي شود.وي افزود: بررسي گزارش‌هاي ثبت‌شده در سامانه كنترل پروژه شهرداري تهران نشان مي‌دهد كه بخش زيادي از تكاليف تعيين‌شده در مصوبه بودجه ۱۴۰۲ مديريت شهري پايتخت، با وجود گذشت بيش از ۹ ماه از شروع سال جاري همچنان روي زمين مانده است؛ به عنوان مثال، از ۲ هزار و ۱۴۰ ميليارد تومان بودجه تعيين‌شده براي اورهال ناوگان مترو، تنها براي ۸۸۰ ميليارد تومان از آن قرارداد منعقد شده و فقط ۱۷۴ ميليارد تومان يعني حدود ۷ درصد از بودجه پيش‌بيني‌شده به صورت وضعيت تبديل شده و در سامانه كنترل پروژه به ثبت رسيده است كه اين مساله عملا نوعي عقب‌ماندگي نگران‌كننده در حوزه بازسازي اساسي قطارهاي مترو را نشان مي‌دهد.

 

عملي شدن كمتر از يك‌پنجم وعده‌ها

تشكري هاشمي با بيان اينكه در يك سال گذشته، مديران شهري پايتخت بارها شعار داده‌اند كه سال ۱۴۰۲، سال تحول حمل‌ونقل عمومي تهران خواهد بود، اظهار كرد: با وجود اينكه در طول نزديك به يك سال گذشته، بارها چنين وعده‌هايي را از زبان مديران ارشد شهرداري شنيده‌ايم، ولي مشاهده مي‌كنيم كه در بسياري از موارد مربوط به توسعه، نوسازي يا بازسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي تهران، هنوز هيچ قراردادي منعقد نشده يا در مواردي نظير اورهال قطارهاي مترو، تنها حدود ۷ درصد از بودجه مصوب پس از گذشت ۹ ماه از شروع سال، در سامانه كنترل پروژه ثبت شده است. اين اتفاق البته صرفا مربوط به اورهال قطارهاي مترو نيست و بررسي‌ها درباره بازسازي ناوگان اتوبوسراني نيز نشان مي‌دهد كه كمتر از ۱۳ درصد بودجه سالانه مصوب، به صورت وضعيت تبديل شده و در سامانه به ثبت رسيده است. عضو شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: با وجود اينكه مسوولان شهرداري تهران وعده داده بودند كه در سال جاري حداقل يك هزار و ۵۰۰ اتوبوس جديد را از مسير توليد داخل وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومي پايتخت خواهند كرد و با وجود اينكه اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بودجه سالانه مصوب شورا حتي كفاف خريد بيش از اين مقدار را هم مي‌دهد، ولي در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ فقط ۲۹۵ اتوبوس نو وارد ناوگان اتوبوسراني پايتخت شده است؛ به عبارت ديگر، در سه چهارم ابتدايي سال جاري، شهرداري تهران به كمتر از يك پنجم تعهد خود در زمينه خريد اتوبوس از توليدكنندگان داخلي عمل كرده است؛ البته مسوولان مديريت شهري عقب‌ماندگي در اين حوزه را به گردن اتوبوس‌سازان داخلي مي‌اندازند، اين در حالي است كه شهرداري تهران ابتدا بايد توان توليد داخل را به صورت دقيق بررسي مي‌كرد و بعد درباره تعداد اتوبوس‌هاي جديدي كه مي‌تواند امسال وارد ناوگان اتوبوسراني كند، وعده مي‌داد.

 

تغييرات مكرر مديريتي كمر حمل‌ونقل را شكست

رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر با اشاره به وضعيت بحراني كمبود و فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل عمومي تهران گفت: وقتي ناوگان مترو، اتوبوس، ون، تاكسي و... همگي با كمبود و فرسودگي شديدي مواجه هستند، مديران شهرداري بايد مسائل مربوط به تامين وسايل نقليه را خيلي جدي‌تر پيگيري كنند و اقدامات مربوط به اين حوزه را درگير بروكراسي‌هاي اداري و پيچيده موجود در شهرداري نكنند. به عبارت ديگر، تسريع در انجام اين امور، نياز به جديت و قاطعيت و انجام كار جهادي توسط مديران حوزه حمل‌ونقل شهرداري تهران دارد؛ البته نمي‌توان در اين زمينه شخص مشخصي را مقصر دانست، زيرا اساسا در دوره كنوني مديريت شهري پايتخت، شاهد تعويض پياپي مديران حوزه حمل‌ونقل بوده‌ايم، به نحوي كه مي‌توان گفت تغييرات مكرر مديريتي، كمر سيستم حمل‌ونقل شهر تهران را شكسته است. وي تصريح كرد: در ۲۸ ماهي كه از شروع دوره فعلي مديريت شهري پايتخت مي‌گذرد، معاونت حمل‌ونقل شهرداري تهران ۴ نفر مختلف را در راس خود ديده است و در شركت كنترل ترافيك، سازمان حمل‌ونقل و ترافيك، شركت واحد اتوبوسراني و ديگر بخش‌هاي حمل‌ونقلي شهرداري نيز شاهد تغييرات پياپي مديريتي بوده‌ايم. اين در حالي است كه سازمان‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه بخش حمل‌ونقل شهرداري تهران، نهادهايي تخصصي هستند و مدت زيادي زمان مي‌برد تا يك مدير متوجه شود كه چگونه مي‌تواند به بهترين شكل، نهاد تحت امر خود را مديريت كند.

ارسال نظر