قرارگاه خاتم‌الانبياء: با تهاتر نفت، پول را وارد پروژه‌ها مي‌كنيم

۱۴۰۲/۱۰/۰۵ - ۰۲:۲۴:۵۷
کد خبر: ۳۰۳۳۶۰

مديرعامل هلدينگ راه و شهرسازي قرارگاه خاتم‌الانبياء اظهار كرد: بايد توجه داشت قرارگاه بخشي از نيروهاي مسلح در كشور محسوب مي‌شود و نيروهاي مسلح براي بخشي از منابع دفاعي خود مي‌تواند از تهاتر نفت استفاده كند و هلدينگ راه و شهرسازي قرارگاه خاتم‌الانبياء هم از اين ظرفيت در همين قالب استفاده و پول را وارد پروژه‌ها مي‌كند. محمدرضا رحماني در گفت‌وگو با ايلنا درباره ميزان بدهي دولت به يك هلدينگ قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (هلدينگ راه و شهرسازي) اظهار كرد: عدد بدهي‌هاي دولت بسيار درست است و امكان اعلام مجموع بدهي دولت به تمام بخش‌ها و هلدينگ‌هاي قرارگاه وجود ندارد. اما بدهي دولت فقط به بخش هلدينگ راه و شهرسازي قرارگاه بيش از ۴۴ هزار ميليارد تومان است.

مديرعامل هلدينگ راه و شهرسازي قرارگاه خاتم‌الانبياء اظهار كرد: بايد توجه داشت قرارگاه بخشي از نيروهاي مسلح در كشور محسوب مي‌شود و نيروهاي مسلح براي بخشي از منابع دفاعي خود مي‌تواند از تهاتر نفت استفاده كند و هلدينگ راه و شهرسازي قرارگاه خاتم‌الانبياء هم از اين ظرفيت در همين قالب استفاده و پول را وارد پروژه‌ها مي‌كند. محمدرضا رحماني در گفت‌وگو با ايلنا درباره ميزان بدهي دولت به يك هلدينگ قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (هلدينگ راه و شهرسازي) اظهار كرد: عدد بدهي‌هاي دولت بسيار درست است و امكان اعلام مجموع بدهي دولت به تمام بخش‌ها و هلدينگ‌هاي قرارگاه وجود ندارد. اما بدهي دولت فقط به بخش هلدينگ راه و شهرسازي قرارگاه بيش از ۴۴ هزار ميليارد تومان است.  وي درباره امكان تهاتر مطالبات هلدينگ راه و شهرسازي قرارگاه خاتم‌الانبياء با ماليات گفت: در حال حاضر ماليات قرارگاه با مطالبات آن از دولت تهاتر مي‌شود اما براي تهاتر ماليات سهميه‌اي تعيين شده به اين معنا كه در سنوات گذشته براي تهاتر مالياتي قرارگاه هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده‌ بود امسال هم چيزي حدود ۵ هزار ميليارد تومان سقف تهاتر مالياتي براي قرارگاه تصويب شده است.  وي همچنين درباره استفاده از تهاتر نفتي و حواله نفتي براي تامين مالي اجراي پروژه‌هاي بخش راه و شهرسازي اين هلدينگ قرارگاه تاكيد كرد: بايد توجه داشت قرارگاه بخشي از نيروهاي مسلح در كشور محسوب مي‌شود و نيروهاي مسلح براي بخشي از منابع دفاعي خود مي‌تواند از تهاتر نفت استفاده كند و هلدينگ راه و شهرسازي قرارگاه خاتم‌الانبياء هم از اين ظرفيت در همين قالب استفاده و پول را وارد پروژه‌ها مي‌كند.
مديرعامل هلدينگ راه و شهرسازي قرارگاه خاتم‌الانبياء در پاسخ به اينكه عوايد حاصل از فروش به صورت مستقيم وارد قرارگاه مي‌شود يا ابتدا به خزانه واريز و پس از آن به قرارگاه منتقل مي‌شود، ادامه داد: در حال حاضر براي پروژه‌هاي جديد از حساب خزانه استفاده مي‌كنيم و تنها نقش فروش را داريم. اين پول به حسابي در خزانه به نام و عنوان پروژه‌ها وارد مي‌شود و كسي به اين حساب دست نمي‌زند و اين پول براي همان پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ارسال نظر