سند موسيقي در آستانه تصويب قرار گرفت

۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۰۲:۰۲:۱۵
کد خبر: ۳۰۱۵۱۶
سند موسيقي در آستانه تصويب قرار گرفت

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر داد كه سند موسيقي كه مدتي پيش در شوراي هنر نهايي شد به زودي در شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح و در شوراي عالي براي تصويب ارايه مي‌شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر داد كه سند موسيقي كه مدتي پيش در شوراي هنر نهايي شد به زودي در شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح و در شوراي عالي براي تصويب ارايه مي‌شود. به گزارش ايسنا محمد مهدي اسماعيلي گفت: ضرورت دارد كه به منظور تدوين اسناد تئاتر، هنرهاي تجسمي، سينما و مد و لباس كميته‌هاي تخصصي با حضور دستگاه‌هاي مربوط، شخصيت‌هاي حقيقي حوزه‌هاي تخصصي و تشكل‌هاي هنري صنفي تشكيل شود و اين اسناد تدوين شود. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد بر جايگاه شوراي هنر به عنوان بهترين محفل براي طرح مسائل و ضرورت‌هاي فرهنگ و هنر و همفكري در اين زمينه گفت: تحول در اقتصاد فرهنگ و هنر از برنامه‌هاي جدي دولت در اين دوره است و تلاش مي‌شود با فعال كردن اقتصاد فرهنگ و هنر و تقويت انگيزه‌ها براي فعاليت در اين حوزه، هنرمندان را مورد توجه قرار دهيم. در اين جلسه طرح نشان ايران فرهنگ به عنوان طراحي و استقرار نظام ارزيابي و رتبه‌بندي محصولات فرهنگي و هنري ارايه شد و پس از بيان نظرات اعضا مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد باتعيين شوراي سياست‌گذاري، آيين‌نامه اين طرح تدوين شود. طرح نشان ايران فرهنگ با ارزيابي آثار فرهنگي مبتني بر معيارهاي فرهنگي و هنري ايراني اسلامي براي ايجاد زمينه انتخاب و خريد آگاهانه محصولات فرهنگي و هنري به عنوان حق مصرف‌كننده و مخاطب تدوين شده است و مي‌تواند براي انتخاب محصولات فرهنگي به افراد جامعه كمك كند.

ارسال نظر