۳۵۰ هزار تومان ديگر از بهاي سكه ريخت

۳۵۰ هزار تومان ديگر از بهاي سكه ريخت

۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - ۰۰:۴۱:۰۵
کد خبر: ۳۰۰۸۴۶

رييس اتحاديه طلا ‌و جواهر تهران از ادامه روند كاهش قيمت سكه و طلا در بازارهاي داخلي در پي كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني ‌و تعادل نرخ ارز در داخل خبر داد و بر حصول ثبات نسبي در بازار طي يك ماه اخير و ركود مجدد بر بازار تاكيد كرد.

رييس اتحاديه طلا ‌و جواهر تهران از ادامه روند كاهش قيمت سكه و طلا در بازارهاي داخلي در پي كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني ‌و تعادل نرخ ارز در داخل خبر داد و بر حصول ثبات نسبي در بازار طي يك ماه اخير و ركود مجدد بر بازار تاكيد كرد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلاي داخلي، اظهار كرد: در هفته‌اي كه گذشت، در بازارهاي جهاني شاهد كاهش ٣٧ دلاري اونس جهاني طلا بوديم كه در حال حاضر نرخ ١٩۵۶ دلاري را ثبت كرده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه‌ داد: در بازارهاي داخلي نيز نرخ ارز از ثبات نسبي برخوردار بود و نوسان كاهشي را تجربه كرد؛ براين اساس روند كاهش قيمت‌ها در بازار سكه و طلا را داشتيم. وي در رابطه با آخرين قيمت معاملاتي سكه و طلا در بازار روز گذشته (پنجشنبه) و تغييرات آن‌ نسبت به ابتداي هفته، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد در اين هفته با ٣۵٠ هزار تومان كاهش قيمت، در آخرين معاملات روز پاياني هفته، ٢٩ ميليون و ١٠٠ هزار تومان تعيين قيمت شد. سكه تمام طرح قديم نيز با ١٠٠ هزار تومان كاهش هفتگي به ٢۵ ميليون و ۴۵٠ هزار تومان در پايان هفته رسيد. نيم سكه نيز كاهش ١٠٠ هزار توماني را نسبت به ابتداي هفته تجربه كرد و در پايان هفته ١۵ ميليون و ٢۵٠ هزار تومان دادوستد شد. ربع سكه نيز با كاهش ٢٠٠ هزار توماني نسبت به ابتداي هفته ١٠ ميليون و ٣۵٠ هزار تومان قيمت داشت. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي اما بدون تغيير نسبت به ابتداي هفته ماند و در پايان هفته به پنج ميليون و ٧٠٠ هزار تومان معامله شد. بذرافشان در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه در بازار نيز اعلام كرد: حباب سكه نيز در اين هفته، نوسان زيادي را تجربه نكرد و تغيير خاصي نداشت؛ در آخرين معاملات پاياني اين هفته هر قطعه سكه پنج ميليون و ١٨٠ هزار تومان داراي حباب بود. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران، با بيان اينكه بازار يك هفته اخير بازاري با ثبات و بدون التهاب بود، گفت: كاهش تقاضا و ركود همچنان بر بازار حاكم است ‌و مجدد كاهش تقاضا در بازار در هفته‌اي كه گذشت تشديد شد. اين درحالي است كه طي يك ماه اخير، روند ثبات قيمت‌ها را شاهد بوديم و قيمت‌ها به ثبات نسبي خوبي رسيده است اما متاسفانه همچنان تقاضاي خاصي وجود ندارد. وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه طي هفته‌هاي پيش‌رو رونق به صنعت سكه و طلا باز گردد و مجدد شاهد رونق در بازار سكه و طلا باشيم.

ارسال نظر