کدام واردات از مناطق آزاد مشمول مالیات ارزش افزوده نمی‌شود؟

۱۴۰۲/۰۵/۱۶ - ۰۶:۳۰:۰۹
کد خبر: ۲۱۲۳۴۰
کدام واردات از مناطق آزاد مشمول مالیات ارزش افزوده نمی‌شود؟

براساس ابلاغیه سازمان مالیاتی اخذ مالیات از وارد‌کنندگان کالاهایی نظیر محصولات خام زراعی و باغی از مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد موضوعیت خواهد بود.

به گزارش تسنیم، نامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور موضوع رفع ابهامات مطروحه درخصوص اجرای مقررات تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند الف ماده 9 قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی با شماره 200/7971/ص مورخ 10/5/1402 ابلاغ شد.

با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص اجرای مقررات تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند (الف) ماده (9) (محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری صنعتی سرزمین اصلی و با توجه به مفاد صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 10/3/1400 شورای عالی مالیاتی به اطلاع میرساند؛ وفق مفاد تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرار گرفته است.

از طرفی به موجب بند (ب) ماده (1) قانون یاد شده واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمروی گمرکی کشور با مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی لذا با عنایت به تعریف واردات اخذ مالیات از وارد‌کنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (9) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 فاقد موضوعیت خواهد بود.

با توجه به این نامه واردات کالاهایی نظیر محصولات خام زراعی و باغی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی مشمول مفاد تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

تبصره 3 ماده 17 قانون ارزش افزوده به شرح زیر است: 

درصورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

 

ارسال نظر