مرکز آمار ایران:

تورم ریالی کالاهای وارداتی از 173 درصد گذشت

بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه ریالی کالاهای وارداتی در تابستان امسال با 2.5 درصد افزایش نسبت به بهار به 173.1 درصد رسید.

تورم ریالی کالاهای وارداتی از 173 درصد گذشت
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰۸:۴۰:۰۰
| | |

بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه ریالی کالاهای وارداتی در تابستان امسال با 2.5 درصد افزایش نسبت به بهار به 173.1 درصد رسید درحالی که تورم سالانه ریالی کالاهای صادراتی با 23.7 درصد کاهش روی عدد 66.1 درصد ایستاد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان امسال شاخص قیمت کل ریالی کالاهای صادراتی 134.3 است. بر این اساس تورم فصلی در این بخش 6.7 درصد، تورم نقطه به نقطه 43.7 درصد و تورم سالانه 66.1 درصد بوده است. شاخص قیمت کل دلاری کالاهای صادراتی نیز برابر با 103.1 است که بر این اساس تورم فصلی در این بخش به 4.9-، تورم نقطه به نقطه به 4.8 درصد و تورم سالانه به 11.4 درصد رسیده است.

به این ترتیب نرخ تورم سالانه ریالی‌کالاهای صادراتی نسبت به همین شاخص در بهار امسال 23.7 واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با 158.4 درصد مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» و کمترین تورم سالانه با 11.2 درصد مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده و ...» بوده است.

تورم سالانه دلاری در این بخش نیز نسبت به بهار امسال 2.3 درصد کاهش داشته است. تورم فصلی ریالی کالاهای صادراتی نسبت به تورم فصلی ریالی در بهار امسال با کاهش 3.5 درصدی روبرو بوده است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با 25.3 درصد مربوط به گروه «کفش، کلاه و ....» و کمترین تورم فصلی با 0.0 درصد مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده و ...» بوده است. همچنین تورم فصلی دلاری کالاهای صادراتی نیز 9.7 درصد کاهش داشته است.

همچنین در تابستان امسال تورم نقطه به نقطه ریالی نیز نسبت به بهار امسال 2 درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با 139.7 درصد مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 15.3 درصد مربوط به گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه دلاری نیز نسبت به فصل قبل از آن با 9 واحد درصد کاهش مواجه شده است.

در مورد کالاهای وارداتی نیز شاخص قیمت کل ریالی این کالاها در تابستان امسال به 289.4 رسید. بنابراین تورم فصلی در این بخش 93.6 درصد، تورم نقطه به نقطه 213.7 درصد و تورم سالانه 173.1 درصد بوده است. شاخص قیمت کل دلاری کالاهای وارداتی نیز برابر با 114.5 است که بنابراین تورم فصلی در این بخش به 2.6 درصد، تورم نقطه به نقطه به 15.9 درصد و تورم سالانه به 16.6 درصد رسیده است.

به این ترتیب بر اساس این گزارش نرخ تورم فصلی ریالی کالاهای وارداتی نسبت به تورم فصلی ریالی در بهار امسال69.7 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با 130.6 درصد مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ....» و کمترین تورم فصلی با 0.0 درصد مربوط به گروه «پوست خام و چرم و ...» بوده است.

تورم فصلی دلاری نیز نسبت به همین شاخص در بهار امسال 3.2 واحد درصد کاهش داشته است. تورم نقطه به نقطه ریالی کالاهای وارداتی در تابستان امسال هم نسبت به بهار امسال 130.67 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با 410.2 درصد مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ....» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 0.5 درصد مربوط به گروه «پوست خام و چرم و ...» و گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و ...» با 0.2- درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه دلاری نیز نسبت به بهار امسال 3.1 درصد کاهش داشته است. تورم سالانه ریالی کالاهای وارداتی نسبت به بهار امسال 2.5 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با 302.7 درصد مربوط به گروه « ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ....» و کمترین تورم سالانه با 0.4 درصد مربوط به گروه «پوست خام و چرم و...» و گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و...» با 0.04- درصد است. تورم سالانه دلاری نیز نسبت به بهار امسال 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران