مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:

تغییرات بودجه ۱۴۰۲ مثبت است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعضی تغییرات در بودجه ۱۴۰۲ مثبت است اما کافی نیست، تاکید کرد: انتظار تحول بیشتری از دولت داشتیم.

تغییرات بودجه ۱۴۰۲ مثبت است
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۲:۵۱:۰۵
| | |

مالک شریعتی در جلسه علنی امروز یکشنبه (۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ و در مخالفت با آن گفت: بودجه ۱۴۰۱ وقتی تنظیم شد که نیمی از وقت آن را دولت گذشته داشت و اما این بودجه به نام این دولت و بعد به نام این مجلس تمام خواهد شد و عملا از سال آینده ما هستیم که بانی وضع موجود خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح کرد:‌ مخالفت کارشناسی بنده به خاطر مطالعه سند تحول دولت است، چراکه سند تحول دولت یک مسیر را می رود، اما برنامه ریزی که در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه سالیانه کشور می شود مسیر دیگری است و انطباق ندارد. تعجب می کنم که چرا سند تحول دولت نقش کمرنگی در بودجه ریزی کشور دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی تغییرات در بودجه ۱۴۰۲ مثبت است اما کافی نیست و انتظار تحول از دولت بیشتر بود و ما انتظار ۱۰۰ قدم داشتیم اما این بودجه فقط ۱۰ قدم پیش رفته است. علت اساسی این ماجرا را چند بار خدمت رئیس جمهور عرض کردم که برنامه ریزان بودجه ریزی کشور در سازمان برنامه و وزارت نفت مدیران سابق هستند و انتظار ما برای تحول نمی تواند اتفاق بیفتد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران