• بررسی متوسط هزینه‌های زایمان طبیعی در کشورهای مختلف

    گروه گوناگون روز دوشنبه کیت میدلتون سومین فرزند خود را در بیمارستان سانت‌ماری در لندن پایتخت بریتانیا به‌دنیا آورد.

  • قانون افزایش مرخصی پس از زایمان به نفع زنان است یا به ضرر آنها؟

    سال 1393 بود که قانون مرخصی پس از زایمان زنان تغییر کرد و از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافت،

  • بررسی رتبه شاخص کشورهایی که بالاترین میزان تعادل میان کار و زندگی دارند

    گروه گوناگون امروزه یکی از دغدغه‌های بسیار مهم افراد شاغل و سازمان‌ها در سراسر جهان، تعادل بین ساعات کاری و استراحت…