برچسب - روزنامه تعادل

کد خبر: ۳۰۶۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

کد خبر: ۳۰۶۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

با توجه به درج خبري در خصوص ماليات در مناطق آزاد با تيتر «ناقوس مرگ در مناطق آزاد» مورخ 13/09/ 1402، جوابيه زير به‌منظور رفع شائبه و تنوير افكار عمومي و رعايت ضوابط و مقررات رسانه‌اي مبني بر درج در رسانه مزبور، به‌شرح ذيل ارسال مي‌گردد؛   خواهشمند است با توجه به ماده 23 قانون مطبوعات دستور فرماييد پاسخ دبيرخانه‌ شوراي عالي مناطق ‌آزاد‌ تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در آن رسانه وزين درج شود. 
کد خبر: ۳۰۶۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

گزارشي با عنوان «گل ماندگار / مطالبه‌گري معلولان و پاسخ سخت مسوولان» مورخ 3/11/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به ‌منظور رفع ابهام و روشن‌ شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع‌ وقت در آن روزنامه منتشر شود.
کد خبر: ۳۰۶۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

گزارشي با عنوان «موقعيت انقباضي صنعت در بودجه 1403» مورخ 11/10/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌ منظور رفع ابهام و روشن ‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع ‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
کد خبر: ۳۰۵۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

کد خبر: ۲۱۸۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

کد خبر: ۲۱۸۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

کد خبر: ۲۱۸۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

کد خبر: ۲۱۷۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کد خبر: ۲۱۷۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

کد خبر: ۲۱۷۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

کد خبر: ۲۱۷۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

کد خبر: ۲۱۷۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

کد خبر: ۲۱۷۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

کد خبر: ۲۱۷۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

کد خبر: ۲۱۷۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

کد خبر: ۲۱۷۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

کد خبر: ۲۱۷۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

کد خبر: ۲۱۷۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

کد خبر: ۲۱۶۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰