برچسب - حقوق کارکنان دولت

رئیس سازمان برنامه درباره زمان دقیق اعمال افزایش حقوق کارمندان توضیح داد.
کد خبر: ۳۰۹۳۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲

بر اساس اعلام معاون رئیس‌جمهور در آستانه روز ۲۲ بهمن عیدی کارمندان دولت پرداخت خواهد شد.
کد خبر: ۳۰۵۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

آیا مجلس سقف حقوق کارکنان دولت را در برنامه هفتم توسعه برداشته است؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه پاسخ داد:

آیا مجلس سقف حقوق کارکنان دولت را در برنامه هفتم توسعه برداشته است؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس در مصوبات خود در برنامه هفتم توسعه سقف حقوق کارکنان را برنداشت بلکه امکان قانون‌گذاری در قوانین بودجه سالانه برای حقوق و مزایا را گرفت بدین شکل که حقوق و مزایای حقوقی دریافتی کارکنان مشمول قوانین مربوطه است.
کد خبر: ۳۰۱۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ شده است.
کد خبر: ۳۰۱۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

کد خبر: ۲۱۳۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

کد خبر: ۱۹۷۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

کد خبر: ۱۹۷۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

کد خبر: ۱۹۷۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

کد خبر: ۱۹۶۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

کد خبر: ۱۹۶۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱