برچسب - فدرال رزرو

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۳ درصد کاهش به ۲۴۱۳ دلار و ۲ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۳۵ درصدی به ۲۴۴۰ دلار و ۵۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۱۳۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۰ درصد افزایش به ۲۳۵۳ دلار و ۴۸ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۸۷ درصدی به ۲۳۶۰ دلار و ۷۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۱۲۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۲۳۰۱ دلار و ۲۶ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم بدون تغییر به ۲۳۰۹ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۱۱۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۵ درصد افزایش به ۲۲۵۴ دلار و ۷۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۷۶ درصدی به ۲۲۷۴ دلار و ۲۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۹۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۱۸۹ دلار و ۲۹ سنت رسید. هر اونس طلای آمریکا نیز با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۱۸۸ دلار و ۳۰ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۹۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۹ درصد کاهش به ۲۱۷۰ دلار و ۵۸ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورکم با یک کاهش ۰.۵۳ درصدی به ۲۱۹۴ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۹۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۳

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۲۰۳۳ دلار و ۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۱۵ درصدی به ۲۰۴۲ دلار رسیده است.
کد خبر: ۳۰۷۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳ درصد کاهش به ۲۰۳۰ دلار و ۹۰ سنت رسید. هر اونس طلای آمریکا هم با ۰.۴ درصد کاهش به ۲۰۴۰ دلار و ۶۰ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۷۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۴ افزایش به ۲۰۳۵ دلار و ۴۰ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۹۲ درصدی به ۲۰۴۹ دلار و ۴۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۷۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۵ سنت معادل ۰.۴۲ درصد کاهش به ۸۳ دلار و ۳۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۷ سنت معادل ۰.۴۷ درصد کاهش ۷۸ دلار و ۲۴ سنت معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۷ درصد افزایش به ۲۰۲۵ دلار و ۹۰ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۲۴ درصدی به ۲۰۳۵ دلار و ۵۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۷۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۶ درصد افزایش به ۲۰۱۳ دلار و ۵۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۴۶ درصدی به ۲۰۲۴ دلار و ۱۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۶۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۱ درصد افزایش به ۲۰۰۴ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۳ درصدی به ۲۰۱۵ دلار و ۵۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۶۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

قیمت طلا در بازار جهانی امروز پنجشنبه نزدیک به پایین‌ترین سطح دو ماهه خود باقی ماند.
کد خبر: ۳۰۶۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۰ درصد کاهش به ۲۰۲۴ دلار و ۲۶ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۲۰۳۸ دلار و ۷۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۶۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۲۰۳۳ دلار و ۴۲ سنت رسید.
کد خبر: ۳۰۶۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۲۰۳۴ دلار و ۹۵ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم بدون تغییر خاصی به ۲۰۵۱ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۶۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۶ درصد کاهش به ۲۰۳۰ دلار و ۳۱ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۳۹ درصدی به ۲۰۴۵ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۶۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۷۴ درصد کاهش به ۲۰۳۹ دلار و ۷۶ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۸۴ درصدی به ۲۰۵۳ دلار و ۷۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۵۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۶ درصد افزایش به ۲۰۵۶ دلار و ۲۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۸ درصدی به ۲۰۷۲ دلار و ۷۰ سنت رسیده است.
کد خبر: ۳۰۵۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۳