اتاق ايران در كميته انتخاب هيات دولت، نماينده دارد

۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۰۱:۰۴:۲۵
کد خبر: ۳۱۶۳۸۸

آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات دولت رييس‌جمهور منتخب منتشر شد.

آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات دولت رييس‌جمهور منتخب منتشر شد. در تركيب كميته انتخاب اعضاي هيات دولت، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز حضور خواهد داشت. مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور منتخب براي انتخاب اعضاي كابينه دولت چهاردهم دستورالعملي منتشر كرد. در آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات دولت رييس‌جمهور منتخب عنوان‌شده كه روساي كميته‌ها بايد تا بيستم تيرماه اعضاي كميته‌ها را معرفي كنند.  اين اعضا و تركيب آن به شرح زير است: دو نخبه دانشگاهي و دو نخبه تخصصي غيردانشگاهي؛ يك نفر از جبهه اصلاحات؛ دو نفر از تشكل‌هاي تخصصي، نظام‌هاي صنفي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد؛ يك نفر نماينده بخش خصوصي مرتبط به پيشنهاد اتاق بازرگاني؛ يك نفر از وزراي ادوار به پيشنهاد مجمع وزراي ادوار؛ دو نفر از اعضاي ستاد مركزي و استان‌ها با هماهنگي رييس ستاد مركزي در تركيب كميته انتخاب اعضاي هيات دولت حضور داشته باشند. در تركيب اين كميته بانوان، اقوام يا اقليت‌ها هم يك نفر نماينده دارند.  روز بيست‌ويكم تيرماه اعضاي كميته‌ها با حضور رييس‌جمهوري منتخب جلسه خواهند داشت. در اين آيين‌نامه تاكيد شده كه براي هر سمت (وزارت، رييس سازمان و...) ۳ تا ۵ نامزد معرفي شود. همچنين تاكيد شده كه ۶۰ درصد نامزدهاي پيشنهادي هر كميته زير ۵۰ سال داشته باشند. ۶۰ درصد از نامزدهاي پيشنهادي هر كميته، سابقه وزارت نداشته باشد. همچنين ۶۰ درصد نامزدهاي پيشنهادي هر كميته از دستگاه ذي‌ربط يا استانداران باشند. همچنين تاكيد شده كه 20 درصد از نامزدهاي پيشنهادي هر كميته از بانوان يا اقليت‌ها باشند. بعد از مراسم تنفيذ مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور منتخب، در بيت مقام معظم رهبري، مراسم تحليف او در مجلس برگزار مي‌شود. تاريخ برگزاري اين مراسم در نيمه مردادماه و بين روزهاي ۱۲ تا ۱۵ اين ماه خواهد بود.
دو هفته بعد از پايان مراسم تحليف، رييس‌جمهور فرصت دارند كابينه خود را به مجلس معرفي كنند.

ارسال نظر