استفاده از ظرفيت شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك طرح‌هاي عمراني استان فارس

۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۰۰:۵۱:۰۴
کد خبر: ۳۱۶۳۰۲

سعيده ناصري-  در جلسه مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس با مديركل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان بر افزايش همكاري‌ها به منظور ارتقاي كيفي پروژه‌هاي زيرساختي و عمراني در شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان تاكيد شد.

سعيده ناصري-  در جلسه مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس با مديركل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان بر افزايش همكاري‌ها به منظور ارتقاي كيفي پروژه‌هاي زيرساختي و عمراني در شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان تاكيد شد. مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس در اين جلسه ارتقاي كيفي پروژه‌هاي زيرساختي و عمراني در شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان را از اولويت‌هاي اصلي بيان كرد و گفت: در اين زمينه تعامل و همكاري با آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان با هدف كيفيت بخشي و افزايش طول عمر مفيد پروژه‌هاي عمراني و همچنين كاهش هزينه در ساخت و سازها به صورت ويژه انجام خواهد شد.  سيد مسعود عظيمي با اشاره به طرح‌هاي توسعه‌اي و زيرساختي شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس و لزوم اعمال آزمايش‌هاي مكانيك خاك اضافه كرد: اين شركت با دارا بودن 64 شهرك و ناحيه صنعتي در حال واگذاري كه سالانه به‌طور متوسط حدود120 پروژه‌ زيرساختي را در دست اجرا دارد توجه ويژه‌اي به انجام آزمايش‌هاي مكانيك خاك در اغلب پروژه‌ها دارد تا ارتقاي كيفي و افزايش طول عمر مفيد پروژه‌هاي عمراني محقق شود.

وي با بيان اينكه اگر به كيفيت در ساخت و سازها توجه شود ماندگاري پروژه افزايش خواهد يافت و هزينه‌ها نيز كاهش مي‌يابد، گفت: شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك با تخصص و تجربه‌اي كه دارد در اين زمينه مي‌تواند كمك زيادي به توسعه كيفي پروژه‌هاي عمراني شهرك‌ها و نواحي صنعتي كرده و سرعت ساخت شهرك‌هاي صنعتي را افزايش دهد. مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس با اشاره به امضاي تفاهمنامه همكاري سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك و لزوم اجرايي شدن اين تفاهمنامه در استان گفت: در اين تفاهمنامه بر استفاده مطلوب و بهينه از توانمندي‌هاي علمي و فني شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در ارايه خدمات مشاوره ژئوتكنيك، ژئوفيزيك، گمانه‌زني و نمونه‌برداري، آزمايش‌هاي فيزيكي، شيميايي و كنترل كيفيت در پروژه‌هاي زيرساختي تاكيد شده كه اجراي مفاد تفاهمنامه كمك بزرگي در توسعه شهرك‌هاي صنعتي و كنترل كيفي آن خواهد داشت.

ارسال نظر