اخذ عوارض در ۲۵ آزادراه كشور الكترونيكي است

۱۴۰۳/۰۴/۱۹ - ۰۱:۱۴:۲۹
کد خبر: ۳۱۶۲۰۱

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور گفت: از ۲۹ آزادراه كشور اخذ عوارض در ۲۵ آزادراه به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و در تلاش هستيم چهار آزادراه باقي مانده نيز مجهز به اين سيستم شوند.

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور گفت: از ۲۹ آزادراه كشور اخذ عوارض در ۲۵ آزادراه به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و در تلاش هستيم چهار آزادراه باقي مانده نيز مجهز به اين سيستم شوند.

به گزارش ايسنا، محمود ملازينل ديروز در يك نشست خبري كه به منظور تشريح دستاوردهاي دولت سيزدهم در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد، با بيان اينكه از ۲۹ آزادراه كشور اخذ عوارض در ۲۵ آزادراه به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، اظهار كرد: اخذ عوارض الكترونيكي وضعيت مطلوبي دارد اما چالش‌هايي وجود دارد كه ممكن است شركت‌هاي سرمايه‌گذار در زمينه ساخت آزادراه‌ها را ناچار به اجرا نكردن عوارض الكترونيكي كند. وي افزود: ۴ آزادراه باقي مانده است كه در تلاش هستيم تا پايان سال آنها هم به اين سيستم مجهز شوند.

ارسال نظر