حفظ حقوق سهامداران در گرو حاكميت شركتي

۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۰۲:۴۷:۲۸
کد خبر: ۳۱۵۹۳۲

باشگاه خبرنگاران جوان| كوروش آسايش كارشناس بازار سرمايه گفت: حاكميت شركتي يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين اصول است مطابق تعريف OECD حاكميت شركتي ساختاري را فراهم مي‌كند كه از طريق آن اهداف شركت تنظيم و روش‌هاي دست‌يابي به آن اهداف و نظارت برعملكرد تعيين مي‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان| كوروش آسايش كارشناس بازار سرمايه گفت: حاكميت شركتي يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين اصول است مطابق تعريف OECD حاكميت شركتي ساختاري را فراهم مي‌كند كه از طريق آن اهداف شركت تنظيم و روش‌هاي دست‌يابي به آن اهداف و نظارت برعملكرد تعيين مي‌شود. حاكميت شركتي به دنبال ارتقاي عدالت، شفافيت و مسووليت‌پذيري در شركت است و عمدتا به رابطه بين شركت و سهامداران و در سطح بالاتر به رابطه بين شركت و جامعه اشاره دارد. او مي‌گويد: از منظر حاكميت شركتي سهامداران يك شركت در بالاترين مقام قرار دارند و بعد از آنها سهامداران اختيارات را به هيات‌مديره تفويض مي‌كنند و اين سلسه مراتب از اهميت بالاي حاكميت شركتي خبر مي‌دهد. به‌طور كلي حاكميت شركتي مجموعه‌اي از قوانين و مكانيزم‌هاست كه رفتار شركت را اداره مي‌كند به گونه‌اي كه اطمينان حاصل شود سرمايه‌گذاران از گزند سوءاستفاده مديران و سهام‌داران عمده حفظ مي‌شوند و انگيزه كافي براي تامين مالي شركت‌ها دارند بنابر اين مي‌توان اينگونه مطرح كرد كه حفظ حقوق سهامداران در گرو حاكميت شركتي است. او افزود: اجراي درست حاكميت شركتي سبب مي‌شود كه سهامداران بتوانند ديد دقيق‌تري از چشم‌انداز شركت داشته باشند و اين مي‌تواند به عنوان اهرمي مهم حتي براي بازگشت اعتماد به بازار هم تلقي شود. اين كارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: بنابر آنچه مطرح شده اجراي حاكميت شركتي به سبب اهميتي كه دارد براي تمام ناشران الزامي است و با توجه به جايگاه اين بحث مطلبد كه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجراي اين بخش اهتمام كاملي را به خرج دهد.

ارسال نظر